Ontketen het Potentieel van jouw Google Ads met AI!

Dus je wilt betere resultaten uit jouw Google Ads-campagnes behalen? Ontdek dan de kracht van Artificial Intelligence (AI) bij Adbrains.

Probeer het vrijblijvend! Je betaalt alléén voor de eerste maand en na 90 dagen beslis jij of je verder wilt gaan. Je zit nergens aan vast, gegarandeerd!

google ads uitbesteden

Official
Google Partner

Video afspelen

Boost je Google Ads met AI

Verhoog jouw omzet en conversies met onze unieke AI-aanpak. We zijn trots op ons trackrecord, zoals bij ElleTens.nl waar de omzet met wel 5 x toenam binnen slechts 8 weken! 🚀

geautomatiseerde google ads

Probeer het risicovrij!

Bij Adbrains geloven we in AI Automation. Daarom bieden we jou de mogelijkheid om onze service uit te proberen. Je betaalt alléén voor de eerste maand en na 90 dagen beslis je of je verder wilt gaan.

Probeer ons 90 dagen uit!

Besluit daarna of je onze service wilt blijven gebruiken.

Twee kolommen
Verticaal
Horizontaal

90 dagen Challenge

Totaal

{{ item.label }} {{ item.converted }}
pro

Jouw aanmelding is voltooid

We hebben je aanmelding naar je mailadres gestuurd
aangemaakt op: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Betaalmethode: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}
Iemand direct spreken over dit aanbod?
Werkt marketing automation op elke dienst of product?

Ja, het slimme AI gestuurde systeem werkt voor iedere branche, groot of klein en op ieder product. Door de AI gestuurde Google Ads campagnes zijn we in staat om ook jouw doelgroep te vinden, en deze met de juiste advertentie ook te triggeren.

Zit ik aan een abonnement vast?

Nope! We beheren jouw Google Ads 90 dagen met onze AI tools. We weten bijna zeker dat we beter zullen scoren dan je nu gewend bent. Na 90 dagen bespreken we samen de resultaten en beslis jij of je onze service verder wilt gebruiken.

Aan wie betaal ik mijn Google marketing budget?

De kliks op Google betaal je rechtstreeks aan Google. Je betaald ons alleen het eenmalige bedrag voor om ons de komende 90 dagen in te zetten.

Kan ik in mijn Google Ads account meekijken?

Uiteraard! Adbrains werkt 100% transparant. Je hebt dus altijd ‘lezen’ toegang tot het Google Ads account dat wij voor je inrichten. Het is beter dat er geen ongewenste wijzigingen in het account plaatsvinden, vandaar dat je overal kan ‘lezen’ maar niet ‘wijzigen’.

90 dagen challenge

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de AI automation van Adbrains voor Google Ads en werkt voor ieder bedrijf, groot of klein.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Gemiddelde toename in leads
0

%

Gemiddelde toename in sales
0

%

Gemiddelde besparing in kosten

Waarom kiezen voor Adbrains?

 • Gegarandeerd betere resultaten met AI
 • Eenmalige kans: 90 dagen om jouw Ads te optimaliseren zonder verplichtingen
 • Officieel Google Partner met de beste service en expertise

Ontdek vandaag nog de kracht van AI voor jouw Google Ads!

succesvol adverteren op google
stijging aantal bezoekers
+ 0 %
in omzet is geen uitzondering
google ads expert

Official
Google Partner

Officieel Google Partner

Bij Adbrains werken uitsluitend gecertificeerde Google Ads experts. Zij weten precies hoe jouw campagnes tot ongekende prestaties kunnen komen. Daarom bieden we jou de mogelijkheid om onze service uit te proberen. Je betaalt alleen voor de eerste maand en na 90 dagen beslis je of je verder wilt gaan.

Veel gestelde vragen

Het aanmelden bij Adbrains is eenvoudig en snel! Meld je hierboven aan, betaal de eerste maand en vul het intake formulier dat na je aanmelding verschijnt in. Daarna gaan wij direct voor je aan de slag!

Nee, we houden er niet van om ergens aan vast te zitten. bij Adbrains geloven we in transparantie en vrijheid voor onze klanten. We beheren jouw campagnes met AI voor 90 dagen, waarna we samen de resultaten bespreken en jij bepaalt of je verder wilt gaan.

Onze unieke AI-aanpak heeft zich keer op keer bewezen! We zijn trots op onze tevreden klanten, zoals ElleTens.nl, waar de omzet met wel 5 keer toenam in slechts 8 weken. Daarnaast zijn we officieel Google Partner en werken we met de beste experts en tools om jouw campagnes te optimaliseren.

Als Google Partner hebben wij ons te houden aan regels. Bij Adbrains staan transparantie en open communicatie voorop. Je hebt overal toegang toe- zoals Google Ads, GA4 en tot jouw eigen account op onze website, waar je de realtime rapportage kunt bekijken. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met jouw vaste campagnemanager voor al je vragen.

Na de 90 dagen proefperiode evalueren we samen de behaalde resultaten. Jij hebt dan alle vrijheid om te beslissen of je onze service wilt voortzetten. Geen enkele verplichting! We staan klaar om jou te ondersteunen, mocht je ervoor kiezen om met ons door te gaan!

Snel met een Google Ads expert spreken?

We leggen graag je uit waarom de AI automation van adbrains je veel meer nieuwe klanten brengt.

google ads agency

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.