Kies slimmer met Google Ads AI Automation.

Verspil minder budget en verhoog je conversies met de hulp van de Artificial Intelligence automation van Adbrains. 

Met slimme campagnes richten we ons op de juiste doelgroep op het juiste moment met het juiste bod dat je budget maximaliseert voor winstgevende conversies.

Hierdoor krijg je een op ROI gerichte Google Ads strategie die met je mee groeit.

google ads automation

Official
Google Partner

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation
automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

realtime statistieken
stijging aantal bezoekers
+ 0 %
gemiddelde toename in website bezoekers

Google Ads AI Automation.

Nieuwe productlancering of meer leads nodig?

Zoekmachine adverteren is dé oplossing. Met Google Ads AI automation target je de juiste doelgroep op het juiste moment met de juiste advertentie!

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de AI marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Real time rapportage

"Dagelijks inzage in het aantal leads dat we behalen. Met deze realtime rapporten weten we precies waar we staan."
sandra crewdna
Sandra
CryptoSecret.nl

Vaste account manager

"Omdat we maandelijks nieuwe trainingen lanceren is het fijn om direct contact te hebben met mijn accountmanager."
ricardo
Ricardo
ToetsJeKennis.nl
realtime-rapportage
berichten
automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation
Realtime statistieken

Je wilt natuurlijk weten hoe het gaat. In je persoonlijke omgeving zie je 24/7 de prestaties van jouw campagnes inzien.

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation
Direct contact

Je hebt rechtstreeks contact met jouw vaste accountmanager. Stel je vragen, doe suggesties en bespreek de voortgang van jouw Google Ads.

automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation
Iedere maand een Google Meet

Samen bespreek je maandelijks in een Google Meet de behaalde resultaten en kansen.

google ads uitbesteden

Official
Google Partner

Veel gestelde vragen

Nee hoor, we houden er niet van om ergens aan vast te zitten. Het abonnement is na 90 dagen maandelijks opzegbaar met 1 druk op de knop.

Al in de eerste week dat de door ons gebouwde campagnes gebruikt worden zie je resultaat. Om het maximale resultaat te kunnen behalen heeft het algoritme ongeveer 90 dagen nodig. 

Na deze periode weet Google beter wie jouw nieuwe klant is dan dat je dat zelf kunt bedenken.

Jazeker! Of je nu nieuwe klanten zoekt of een product verkoopt, adverteren op Google werkt voor iedereen!

Succesvol adverteren door Google Ads AI automation.

Google Ads is een klasse apart als het gaat om het beheren en optimaliseren van campagnes. Als je hierin succesvol wilt zijn kan je het beste jouw Google Ads uitbestedenen door AI experts laten beheren.

Voor betaald zoekverkeer gaat er echt niets boven Google Ads. Met meer dan 95% van de zoekopdrachten die in Nederland op Google worden gedaan, is dit de allerbeste plek om te beginnen als je gericht verkeer naar jouw site wilt genereren.

succesvol adverteren op google
automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation
automation ai gestuurde google ads met gegarandeerd beter resultaat! automation

Eenvoudige prijzen

Just keep it simple! Of je nu een klein of groot budget hebt, we werken met één vaste fee per maand.

Lead generatie

Geschikt voor:

299,-

/ maand

exclusief marketing budget ( klikkosten van Google)

 • Onbeperkt aantal keywords
 • Onbeperkt aantal advertenties
 • Doelgroep targeting
 • Incl. Display & Youtube
 • Incl. Calltracking
 • Realtime rapportage
 • Vaste Google account manager

E-commerce

Geschikt voor:

Je wilt graag meer verkopen via je online winkel. Dit betekent dat jouw klanten op je website kunnen afrekenen via de checkout pagina.

v.a.

399,-

/ maand

exclusief marketing budget ( klikkosten van Google)

 • Onbeperkt aantal keywords
 • Onbeperkt aantal advertenties
 • Doelgroep targeting
 • Incl. Google shopping
 • Incl. Performance Max
 • Incl. Display & Youtube
 • Realtime rapportage
 • Vaste Google account manager

Snel met een Google Ads AI expert spreken?

We leggen graag je uit waarom de AI automation van Adbrains je véél meer nieuwe klanten brengt.

google ads expert bellen

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.