veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over adbrains, onze werkwijze of betalingen? De meeste vragen zijn al eerder gesteld en staan hieronder. Staat je vraag er niet bij, stel hem dan alsnog via het contactformulier. We staan altijd voor je klaar.

Algemeen

Bij Adbrains werken uitsluitend Google gecertificeerde marketing specialisten. Jouw Google campagnes word vanaf aanvang door een vaste accountmanager met zijn/haar team gemaakt en beheerd. Zij zorgen ervoor dat de campagnes geautomatiseerd werken, wekelijks geoptimaliseerd worden en sturen bij waar nodig. 

Met deze werkwijze behalen wij voor ALLE klanten het allerbeste resultaat.

Jazeker! Het Google advertentie platform ( Google Ads) is vandaag de dag zo geavanceerd dat het beter weet wie je doelgroep is, waar zich die bevind, en wie het beste converteert, dan dat wij zouden kunnen bedenken.

Wel moet je Google Ads hiervoor goed inrichten en ‘managen’ om de beste resultaten te bereiken. Dat is precies waar wij goed in zijn.

Zodra je campagnes aan staan zie je direct resultaat. Dit kunnen meer bezoekers zijn en zelf al aanvragen of telefonische contacten, of sales voor e-commerce sites. 

Wel moet het systeem zich inleren, wat gedurende de eerste 90 dagen plaatsvindt. Naarmate de campagnes langer draaien zal je steeds beter resultaat gaan zien. 

Nadat je jezelf hebt aangemeld word er informatie over jouw bedrijf gevraagd.

Zodra deze informatie bij ons beschikbaar is zal jouw persoonlijke accountmanager met zijn/haar team de bouw van de campagne inplannen. Normaal gesproken gebeurt dat nog dezelfde week.

Voordat de campagnes live gaan nemen we contact met je op om e.e.a. even door te nemen. 

Normaal gesproken gaat de campagne in de 2de week na aanmelding live en gaan we de eerste resultaten zien.

Jazeker! Je kunt natuurlijk altijd met het algemene nummer bellen of via het contact forumulier een mail sturen.

Als je een accountmanager hebt toegewezen gekregen, kan je ook direct met hem communiceren door in te loggen en op zijn/haar foto of naam te klikken.

Uiteraard! Het systeem houd de statistieken van je website bij via Google Anlytics 4. Dit is de nieuwste versie van Google analytics en maakt gebruik van heel veel verschillende signalen waardoor we de automation kunnen toepassen.

Het maakt niet uit waarmee jouw website is gebouwd. Het enige dat we nodig hebben is de Google Tag Manager (GTM) op jouw website. 

Geen paniek, we regelen alles voor je 😉

Voor wat betreft je Google Ads hoef je zelf niets te doen, wij zorgen ervoor dat alles werkt, en blijft werken.

Daarnaast hebben we iedere maand contact om de voortgang te bespreken.

Betalen

Het budget dat we nodig hebben voor je Google Klik kosten worden rechtstreeks aan Google betaalt.

Je betaalt aan ons uitsluitend je abonnementskosten voor onze service.

Adbrains werkt op basis van een maand abonnement. Je zit hier natuurlijk niet aan vast. Na de eerste 3 maanden (90 dagen) kan je het abonnement 24/7 opzeggen. Dat betekent dat we na de lopende periode niet meer opnieuw zullen incasseren. Uiteraard stopt de dienstverlening dan ook.

Onze incasso betalingen worden door Mollie verzorgd. Zodra een betaling niet heeft kunnen plaatsvinden krijgen wij daarvan een melding. Als dit gebeurt nemen we direct contact je op.

Werkwijze

Door de reken-tool te gebruiken op onze website kan je uitrekenen wat de maandelijkse kosten zullen zijn inclusief je Google advertentie budget.

De eerste keer betaal je het abonnement via iDeal of creditcard. Daarna word telkens na 30 dagen het abonnement opnieuw geincasseerd.

Nee, we houden er niet van om ergens aan vast te zitten. Wel is het zo dat het systeem zich moet inleren om tot bepaalde prestaties te komen. Om je te laten ervaren wat adbrains voor je kan betekenen hebben we 90 dagen nodig. Gedurende de eerste 90 dagen is het abonnement daarom niet opzegbaar, daarna is het mogelijk om maandelijks op te zeggen.

Opzeggen is heel eenvoudig: in je account druk je op de knop annuleren. Meer niet. Het abonnement stop dan aan het einde van de periode waarin je opzegd.

Ja zeker! We bouwen de nieuwe campagnes in jou bestaande campagnes.

Natuurlijk! Als Google Ads partner werkt adbrains 100% transparant en alles is in te zien in het account dat wij voor je aanmaken.

Je ontvangt daarom ‘lezen’ toegang tot het nieuwe Google Ads account.

De reden dat je ‘lezen’ toegang krijgt is omdat we natuurlijk het algoritme niet willen verstoren met ongewenste aanpassingen. Met ‘lezen’ toegang kan je wel alles inzien natuurlijk.

Dan kan zeker! Maar dan moet je wel de nieuwe GA4 (Google Analytics 4) geactiveerd hebben. Dit is noodzakelijk omdat dit een nieuwe manier van meten is, waardoor het algoritme beter kan leren wie je potentiële klanten zijn. De oude Google Analytics stop overigens ook op 1 july 2023.

Heb je geen GA4, dan maken wij deze uiteraard voor je aan, en ook hier heb je toegang tot alle data.

Het enige dat je eventueel moet doen is de nieuwe GTM (Google Tag Manager) container code koppelen. Geen paniek! Als je niet weet wat dat is helpen we je, het is echt heel eenvoudig.

Google heeft niet in ieder land een oplossing hiervoor beschikbaar. Zo kan je in België wel via Google meten, maar in Nederland niet. Dit heeft te maken met de AVG wetgeving. De oplossing is via Qooqie telefonisch aanvragen meten.

Als partner van AdCalls hebben wij speciale prijsafspraken waardoor wij dit goedkoper kunnen inzetten dan zelf een account op adcalls aanmaken 😉

Jazeker! 

Wekelijks ontvang je een weekrapport met daarin de belangrijkste data t.o.v. de vorige week.

Maandelijks ontvang je een maandrapport met daarin de belangrijkste data t.o.v. de vorige maand.

Overigens ontvang je ook ieder kwartaal een rapport met daarin de data t.o.v. het vorige kwartaal.

veel gestelde vragen
veel gestelde vragen

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

veel gestelde vragen

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij AdBrains hebben de examens bij Google behaald

veel gestelde vragen

Doelgroep gericht

We maken doelgroepen met behulp van de data van Google

veel gestelde vragen

Ervaar het verschil

Laat onze marketeers je campagnes runnen en zie het verschil

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.