De belangrijkste factor in je Google Ads campagne

De belangrijkste factor in je Google Ads campagne

Official
Google Partner

Wil je weten wat de meest kritieke factor is die het verschil maakt tussen een succesvolle en een slechte Google Ads campagne?

De belangrijkste factor is niet copywriting, kwaliteitsscores, landingspagina optimalisatie of dure research tools. Deze dingen zijn allemaal belangrijk maar zijn niet de belangrijkste factor. De belangrijkste factor is veel simpeler.

Veel mensen maken online adverteren veel moeilijker dan het hoeft te zijn. In onze blog ‘Samenhang’ is het geheim naar Google Ads succes hebben we het over “advertentie tunnelvisie”. Advertentie tunnelvisie heb je wanneer je te veel naar de details van een campagne kijkt in plaats van het gehele plaatje.

Uiteindelijk ligt het succes van elke advertentie campagne bij het berekenen van je kosten en je omzet. Weten wat je omzet is, is de meest cruciale stap bij elke advertentie campagne. Veel bedrijven focussen uitsluitend op basis elementen binnen een Google Ads campagne zoals de keywords, advertentie teksten en landingspagina’s.

Dit is eigenlijk best wel gek. Je koopt toch ook geen nieuwe bank zonder eerste te weten of deze wel lekker zit? Dit is allemaal snel en eenvoudig op te lossen door middel van vooraf je omzet te berekenen. Als je niet goed oplet dan adverteer je op keywords waar niemand op zoekt. In dat geval zullen de resultaten natuurlijk tegenvallen.

Wat is je budget

Bij het berekenen van je advertentiebudget, is één van de belangrijkste vragen: hoeveel kan ik per klik betalen om een nieuwe klant te scoren? Kan je bijvoorbeeld €1, €3 of zelfs €6 betalen per klik? Dit is een zeer belangrijke vraag als het gaat om klikkosten in Google Ads (voorheen Google Adwords).

Dit bedrag is verschillend per bedrijf. Als je concurrent wel €3.- per klik kan betalen betekent dit niet direct dat jij ook €3 per klik kan betalen. Hoeveel je kan betalen ligt aan een aantal verschillende factoren die niet meteen zichtbaar zullen zijn na een concurrentie onderzoek.

Om Bijvoorbeeld uit te vinden hoeveel je kan betalen per klik moet je aan jezelf de volgende vragen stellen:

 • Wat is je 90-dagen winst per klant?
 • Wat is je gerichte reclame winstmarge?
 • Hoeveel telefoontjes leiden gemiddeld tot een verkoop?
 • Hoeveel telefoontjes ontvang je gemiddeld van site bezoekers per maand?
 • Hoeveel ingevulde contactformulieren ontvang je gemiddeld per maand, en hoeveel daarvan worden ook echt klant?

Aan de hand van je antwoorden kan je een redelijk beeld schetsen van je budget.
Hieronder een voorbeeld.

Stel dat je gemiddelde 90-dagen winst per klant €1000 is.
Om aan dit getal te komen moet je kijken naar je winst per verkoop, gemiddelde herhalings verkopen, up- en cross-sales.

Stel, je winstmarge is 25%. Dus als je bijvoorbeeld €800.- in Google Ads investeert, wil je daar €200.- winst uit halen. Als je weet dat je bijvoorbeeld 10% van de ontvangen telefoontjes in leads kan omzetten en je weet dat 5 op de 100 websitebezoekers een belletje plegen, dan is de formule om het bedrag per klik uit te rekenen makkelijk in te vullen.

De formule om de kosten per klik uit te rekenen is: €1000 x 0,75(=75%) x 0,1 (=10%) x 0,05 (=5%)

Als je dit uitrekent kom je in dit geval op een CPC (cost per click) uit van €3,75. Dit betekent dat je tot €3,75 kan betalen per bezoeker die via de advertenties op de site terecht komt. Als je meer betaald riskeer je te weinig winst te maken of in ergere gevallen draai je verlies.

Wil je sparren met een ervaren specialist over jouw project of bedrijf? Stuur een email of chat met ons.

Nieuwsgierig naar wat de experts van Adbrains voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijvlijvend contact op en bespreek de mogelijkheden.

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Weten wat onze experts voor jou kunnen betekenen?

Samen vinden we uit hoe en of wij een verschil kunnen maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.