backlinkboost

Aantal Backlinks Berekenen

Je wilt meer Backlinks die je ranking omhoog helpen? Dan ben je hier op de juiste plek!

Wij maken een uitvoerige analyse van jouw concurrenten om erachter te komen hoeveel backlinks je nodig hebt om op de eerste pagina van Google te kunnen ranken.

Geef de keywords waarop je wilt ranken op de eerste pagina van Google. 1 per regel

Veel gestelde vragen

Backlinks zijn hyperlinks die van andere websites naar jouw website verwijzen. Ze spelen een belangrijke rol in de zoekmachineoptimalisatie (SEO) van jouw website. Zoekmachines beschouwen backlinks als een teken van autoriteit en populariteit. Hoe meer kwalitatieve backlinks je hebt, hoe hoger jouw website kan ranken in zoekresultaten. Backlinks helpen ook om verkeer naar jouw website te leiden en de zichtbaarheid te vergroten.

Onze service voor het bouwen van backlinks omvat verschillende strategieën. We zoeken naar relevante websites binnen jouw branche en benaderen ze om een link naar jouw website te plaatsen. Dit kan gebeuren door middel van gastbloggen, het indienen van persberichten, het deelnemen aan branchegerelateerde forums of het verkrijgen van vermeldingen in online publicaties. We streven altijd naar kwalitatieve backlinks van betrouwbare en relevante bronnen.

Kwalitatieve backlinks zijn links van websites met een hoge autoriteit, betrouwbaarheid en relevantie binnen jouw branche. Deze backlinks worden gezien als waardevoller door zoekmachines en hebben een grotere impact op de SEO van jouw website. Kwantitatieve backlinks verwijzen naar het aantal backlinks dat naar jouw website leidt, ongeacht de kwaliteit ervan. Hoewel het hebben van een groot aantal backlinks belangrijk is, is het van cruciaal belang dat ze ook van goede kwaliteit zijn om de beste resultaten te behalen.

De tijd die nodig is om resultaten te zien van de backlinks die we bouwen, varieert. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de concurrentie in jouw branche, de huidige staat van jouw website en de algehele SEO-strategie. Over het algemeen kan het enkele weken tot enkele maanden duren voordat je de impact van de backlinks begint te zien. We werken echter continu aan het verbeteren van jouw website’s SEO en streven naar duurzame en langdurige resultaten.

Het bouwen van backlinks brengt enige risico’s met zich mee, vooral als ze niet op de juiste manier worden aangepakt. Zoekmachines hebben richtlijnen en beleid waaraan websites moeten voldoen om geen straf te krijgen. Als onderdeel van onze service zorgen we ervoor dat we werken volgens de richtlijnen van zoekmachines en ethische praktijken volgen. We bouwen kwalitatieve backlinks op een natuurlijke en organische manier, vermijden het gebruik van spammy technieken

en streven naar een evenwichtige en natuurlijke linkprofiel voor jouw website. We vermijden het gebruik van onethische praktijken zoals het kopen van backlinks, het plaatsen van links op irrelevante websites of het gebruik van automatische linkbuilding-tools.

Door onze strategieën zorgvuldig te plannen en te implementeren, minimaliseren we het risico op straffen van zoekmachines. We houden ook voortdurend toezicht op de prestaties van jouw backlinks en nemen indien nodig corrigerende maatregelen om de kwaliteit en conformiteit te waarborgen.

Ons doel is om jouw website op een duurzame en ethische manier te helpen groeien door middel van effectieve backlink-buildingstrategieën. Mocht je nog meer vragen hebben of specifieke zorgen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je verder te helpen!

backlinkboost

Vertrouwd door al 450+ tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan grote e-commerce bedrijven. De AI Marketing automation werkt voor iedereen!

0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een van onze backlink experts spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.