Hoe maak je winstgevende Google Ads campagnes?

google ads campagnes

Official
Google Partner

Google Ads is een krachtig advertentieplatform dat bedrijven van elke omvang in staat stelt om hun producten en diensten aan een breed publiek te presenteren. Het is een effectieve manier om gerichte leads te genereren en de verkoop te verhogen. Maar hoe maak je winstgevende Google Ads-campagnes? Dit artikel biedt een gids voor beginners om succesvolle campagnes te maken.

Stel doelen en meet succes

Voordat u uw Google Ads-campagne start, is het belangrijk om duidelijke doelen te stellen. Wat wilt u bereiken met uw advertenties? Meer verkeer naar uw website? Meer conversies genereren? Meer leads verzamelen? Het is belangrijk om uw doelen te specificeren en meetbaar te maken. Zo kunt u het succes van uw campagne bijhouden en uw strategie aanpassen als dat nodig is.

Om uw doelen te meten, kunt u Google Analytics gebruiken. Dit stelt u in staat om het verkeer naar uw website en de conversieratio te meten. Het is belangrijk om deze statistieken te volgen om te bepalen welke campagnes goed presteren en welke niet.

Bepaal uw budget en biedstrategie

Voordat u uw campagne start, moet u bepalen hoeveel u wilt uitgeven aan uw advertenties. Uw budget zal uw biedstrategie beïnvloeden en bepalen hoeveel klikken en vertoningen u kunt krijgen. Google Ads biedt verschillende biedstrategieën, zoals Cost-Per-Click (CPC) en Cost-Per-Impression (CPM).

Bij CPC-biedingen betaalt u alleen wanneer iemand op uw advertentie klikt. Bij CPM-biedingen betaalt u voor elke 1.000 vertoningen van uw advertentie. Het is belangrijk om de biedstrategie te kiezen die het beste past bij uw budget en doelstellingen.

Kies de juiste zoekwoorden

De juiste zoekwoorden kiezen is cruciaal voor het succes van uw Google Ads-campagne. Door de juiste zoekwoorden te gebruiken, bereikt u het juiste publiek en genereert u meer klikken. U kunt Google Keyword Planner gebruiken om te bepalen welke zoekwoorden relevant zijn voor uw bedrijf en industrie.

Bij het kiezen van zoekwoorden is het ook belangrijk om rekening te houden met zoekintentie. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten of mensen op zoek zijn naar informatie, producten of diensten. U kunt zoekwoorden selecteren die aansluiten bij de zoekintentie van de gebruiker en relevante advertenties maken die aansluiten bij hun behoeften.

Schrijf effectieve advertenties

Wanneer u uw advertenties schrijft, is het belangrijk om effectief te zijn en uw boodschap duidelijk over te brengen. Een goede advertentie moet aansprekend zijn, een duidelijke call-to-action hebben en de voordelen van uw product of dienst benadrukken.

U kunt Google AdWords gebruiken om verschillende advertentieteksten te testen en te zien welke het beste presteren. U kunt verschillende varianten van uw advertentie maken en testen welke de hoogste klikfrequentie (CTR) en conversieratio oplevert. Het is ook belangrijk om te zorgen dat uw advertenties aansluiten op de zoekwoorden waarop u adverteert. Zo krijgt de gebruiker de meest relevante advertenties te zien, wat leidt tot hogere conversieratio’s.

Optimaliseer uw landingspagina

De landingspagina is de pagina waarop de gebruiker terechtkomt nadat hij op uw advertentie heeft geklikt. Het is belangrijk om deze pagina te optimaliseren, zodat de gebruiker de informatie vindt die hij zoekt en zich gemakkelijk kan aanmelden of kopen.

De landingspagina moet aansluiten bij de advertentie en de zoekintentie van de gebruiker. Het moet de voordelen van uw product of dienst benadrukken en de gebruiker helpen om snel de informatie te vinden die hij zoekt. Het is ook belangrijk om de pagina mobielvriendelijk te maken, omdat steeds meer mensen hun mobiele apparaten gebruiken om online te zoeken en te kopen.

Testen en bijsturen

Een van de belangrijkste aspecten van een succesvolle Google Ads-campagne is het testen en bijsturen van uw strategie. Het is belangrijk om de prestaties van uw advertenties te volgen en te analyseren om te bepalen wat werkt en wat niet. Door te testen en bij te sturen, kunt u uw campagne optimaliseren en de beste resultaten behalen.

U kunt verschillende aspecten van uw campagne testen, zoals de biedstrategie, de advertentietekst, de zoekwoorden en de landingspagina. Door deze aspecten te testen en de prestaties bij te houden, kunt u uw campagne continu optimaliseren en de resultaten verbeteren.

CPC (Cost-Per-Click) betekent dat u betaalt wanneer iemand op uw advertentie klikt, terwijl CPM (Cost-Per-Impression) betekent dat u betaalt voor elke 1.000 vertoningen van uw advertentie.

U kunt uw budget bepalen door te bepalen hoeveel u wilt uitgeven aan uw advertenties. Het is belangrijk om een budget te kiezen dat past bij uw doelen en mogelijkheden.

U kunt uw advertenties optimaliseren door te testen en bij te sturen. U kunt verschillende aspecten van uw campagne testen, zoals de biedstrategie, de advertentietekst, de zoekwoorden en de landingspagina. Door deze aspecten te testen en de prestaties bij te houden, kunt u uw campagne continu optimaliseren en de resultaten verbeteren.

U kunt uw campagne analyseren door de prestaties van uw advertenties te volgen en te analyseren. U kunt Google Analytics gebruiken om het verkeer naar uw website en de conversieratio te meten. Door deze statistieken te volgen, kunt u bepalen welke campagnes goed presteren en welke niet. U kunt ook Google AdWords gebruiken om verschillende advertentieteksten te testen en te zien welke het beste presteren.

U kunt Google Keyword Planner gebruiken om te bepalen welke zoekwoorden relevant zijn voor uw bedrijf en industrie. Bij het kiezen van zoekwoorden is het belangrijk om rekening te houden met zoekintentie. U kunt zoekwoorden selecteren die aansluiten bij de zoekintentie van de gebruiker en relevante advertenties maken die aansluiten bij hun behoeften.

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.