Het snelstgroeiende online marketing bureau in Rotterdam.

Omdat we alles nét even anders doen groeien we ontzettend hard.

Waarom? Omdat wij werken met AI en Machine Learning technieken waarmee wij veel betere resultaten behalen dan andere marketing bureau’s.

Geloof je ons niet? Vraag het maar aan onze klanten.

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau
online marketing bureau rotterdam
Official
Google Partner

De beste methode voor het behalen van het maximale resultaat

Ben je op zoek naar een online marketing bureau in Rotterdam dat je helpt om de beste resultaten te behalen met je Google Ads? Zoek niet verder! Wij zijn het snelstgroeiende online marketing bureau in Rotterdam en dé specialist in AI & Machine Learning Google Ads campagnes en staan garant voor effectieve en rendabele online marketing campagnes.

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau
online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau

Google gecertificeerd

Alle marketing experts bij Adbrains zijn Google certified.

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau

Doelgroep gericht

We richten de doelgroepen met behulp van de data van Google

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau

Vertrouwd door al 450+ tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. De marketing automation van AdBrains werkt zo goed dat je nooit meer anders wilt.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten
geautomatiseerde google ads

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau
online marketing bureau online marketing bureau rotterdam online marketing bureau

Eenvoudige prijzen

Just keep it simple. Of je nu een groot of klein budget hebt, we rekenen één vaste fee per maand.

Lead generatie

Geschikt voor:

299,-

/ maand

exclusief marketing budget ( klikkosten van Google)

 • Onbeperkt aantal keywords
 • Onbeperkt aantal advertenties
 • Doelgroep targeting
 • Incl. Display & Youtube
 • Incl. Calltracking
 • Incl. Heatmaps
 • Realtime rapportage
 • Vaste Google account manager

E-commerce

Geschikt voor:

Je wilt graag meer verkopen via je online winkel. Dit betekent dat jouw klanten op je website kunnen afrekenen via de checkout pagina.

v.a.

399,-

/ maand

exclusief marketing budget ( klikkosten van Google)

 • Onbeperkt aantal keywords
 • Onbeperkt aantal advertenties
 • Incl. Google shopping
 • Doelgroep targeting
 • Incl. Performance Max
 • Incl. Display & Youtube
 • Incl. Heatmaps
 • Realtime rapportage
 • Vaste Google account manager

Veel gestelde vragen

Wij helpen bedrijven op het gebied van online marketing in Rotterdam, maar dat doen we natuurlijk voor bedrijven in heel Nederland. Wij zijn experts als het gaat om Google Ads. Onze Artificial intelligence en Machine learning oplossingen zorgen ervoor dat jouw Google Ads geautomatiseerd het allerbeste resultaat leveren.

We helpen zeker kleinere klanten. Groot of klein maakt geen verschil, onze marketing automation werkt op alle doelgroepen, branches producten en diensten. 

De kosten van onze online marketing diensten zijn eenvoudig. Als je leads wilt genereren zet je ons al aan het werk voor €299,- per maand. Als je een webwinkel hebt en je wilt je online marketing automatiseren zodat je een beter resutaat behaald, dan starten wij vanaf €399,- per maand.

Een Google partner bureau heeft gecertificeerde professionals die worden getraint door Google. Een Google partner heeft zich te houden aan ‘spelregels’. Bovendien moet een Google partner bureau voldoen aan een minimale kwaliteitsnorm. Ze zijn te herkennen aan de Google Partner Badge op de website.

Online marketing, met name adverteren op Google, is niet iets nieuws voor bedrijven om te overwegen. Toch negeren veel bedrijven nog steeds deze mogelijkheid. Een van de redenen is gebrek aan kennis. Met online marketing heb je de mogelijkheid om jouw bedrijf precies op het gewenste moment voor te stellen aan je nieuwe klant door doelgericht advertenties te plaatsen in de Google zoekmachine. Het niet inzetten van online marketing zorgt ervoor dat je concurrenten steeds verder voorop zullen gaan in de strijd. 

Door onze specialisten in te zetten.

De resultaten zijn al direct zichtbaar. Wel heeft Google tijd nodig om je website/pagina te indexeren, en het algoritme zijn werk te laten doen. Vandaar dat wij hier de eerste 90 dagen voor nodig hebben.

Jazeker! onze marketing automation zorgt ervoor dat we de meest ideale doelgroep aanspreken met advertenties voor jouw bedrijf. Het maakt niet uit wat je levert of verkoopt.

Nope! We houden niet van ergens aan vast zitten! Het abonnement duurt in eerste instantie 90 dagen. Deze periode is nodig om het algoritme de tijd geven om in te leren. Deze tijd hebben we nodig om je te laten ervaren welke enorme resultaten wij kunnen leveren. Daarna is het abonnement op ieder gewenst moment opzeggen.

Tijdens je aanmelding bereken je jouw benodigde marketing budget voor de Google kliks. Dit budget betaal je aan Adbrains. Ons systeem zorgt ervoor dat jouw klik budget gedurende 30 dagen volledig beschikbaar is in jouw Google Ads account.

Uiteraard! Adbrains werkt 100% transparant. Je hebt dus altijd toegang tot het Google Ads account dat wij voor je aanmaken en inrichten.  Het is beter dat er geen ongewenste wijzigingen in het account plaatsvinden, vandaar dat je overal kan ‘lezen’ maar niet ‘wijzigen’.

Liever een van onze Marketing Experts spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Wij hebben het mooiste uitzicht van Nederland Ja toch? Niet dan?

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.