Waarom Marketing Automation Uitbesteden een Slimme Keuze Is

marketing automation uitbesteden

Official
Google Partner

In de wereld van vandaag wordt marketing automatisering steeds belangrijker voor bedrijven. Het stelt bedrijven in staat om efficiënter te werken, beter te communiceren met hun klanten en hun marketinginspanningen te stroomlijnen. Maar waarom zou je overwegen om je marketing automatisering uit te besteden? Bij Adbrains, jouw officiële Google Partner, zijn er meerdere redenen waarom wij geloven dat het uitbesteden van marketing automatisering een slimme keuze is.

Je Spaart Tijd en Middelen

Het eerste en misschien wel het meest voor de hand liggende voordeel van het uitbesteden van marketing automatisering is dat het tijd en middelen bespaart. Marketing automatisering is een complex proces dat specifieke kennis en expertise vereist. Door het uit te besteden aan een specialist, kun je je concentreren op wat echt belangrijk is voor jouw bedrijf, terwijl wij zorgen voor het optimaliseren van je marketinginspanningen.

Je Krijgt Toegang tot Expertise

Bij Adbrains hebben we een team van experts die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van digitale marketing, inclusief marketing automatisering. Wanneer je ervoor kiest om je marketing automatisering uit te besteden, krijg je toegang tot deze expertise. We kunnen je helpen bij het opzetten, beheren en optimaliseren van je marketing automatisering, en je advies geven over hoe je het beste uit je marketinginspanningen kunt halen.

Je Maakt Gebruik van Geavanceerde Technologie

Naast de expertise van ons team, krijg je ook toegang tot de nieuwste technologie en tools voor marketing automatisering. Dit kan alles omvatten, van e-mailmarketing software tot geavanceerde analyse tools. Met deze technologie kun je je marketinginspanningen verder stroomlijnen en optimaliseren, waardoor je betere resultaten kunt behalen.

Je Profiteert van Voortdurende Ondersteuning

Een ander belangrijk voordeel van het uitbesteden van je marketing automatisering is dat je kunt profiteren van voortdurende ondersteuning. Bij Adbrains zijn we toegewijd aan het leveren van de beste service aan onze klanten. Dit betekent dat we altijd klaar staan om te helpen met eventuele problemen of vragen die je hebt, en om je te begeleiden bij het optimaliseren van je marketing automatisering.

In plaats van af te sluiten met een traditionele conclusie, laten we een scenario schetsen. Stel je voor dat je bedrijf groeit in een tempo dat je nooit voor mogelijk had gehouden, met een stroom van tevreden klanten die je producten en diensten loven. Stel je voor dat je geen zorgen meer hebt over het beheren van je marketinginspanningen, omdat je weet dat je kunt vertrouwen op een team van experts. Dit is geen fantasie, maar een mogelijkheid wanneer je kiest voor het uitbesteden van je marketing automatisering. Bij Adbrains zijn we klaar om dit scenario tot werkelijkheid te maken. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken

hoe je kunt beginnen met het transformeren van jouw bedrijfsvoering door marketing automatisering uit te besteden.

Je Profiteert van Schaalbaarheid

Naarmate je bedrijf groeit, kan het uitdagend zijn om je marketingactiviteiten te blijven managen en opschalen. Marketing automatisering kan echter gemakkelijk meegroeien met je bedrijf. Wanneer je deze functie uitbesteedt aan Adbrains, kunnen we jouw marketingactiviteiten dynamisch aanpassen op basis van jouw groeidoelstellingen en behoeften. We kunnen helpen om je marketing inspanningen op te schalen wanneer je bedrijf groeit, zodat je altijd de beste resultaten behaalt.

Je Verkrijgt Betere Resultaten

Last but not least, met marketing automatisering kun je betere resultaten behalen. Door de juiste berichten op het juiste moment naar de juiste mensen te sturen, kun je de betrokkenheid en conversies verhogen. Bovendien kunnen wij bij Adbrains, door de effectiviteit van je marketingcampagnes te analyseren en te optimaliseren, ervoor zorgen dat je altijd de best mogelijke ROI haalt uit je marketinginspanningen.

Je Krijgt Continu Inzicht in Prestaties

Bij Adbrains vinden we het belangrijk dat je altijd weet hoe je marketinginspanningen presteren. Daarom bieden we gedetailleerde rapportages en analyses aan, zodat je de effectiviteit van je marketing automatisering kunt meten en begrijpen. Dit betekent dat je altijd op de hoogte bent van wat werkt en wat niet, en dat je op basis van deze inzichten weloverwogen beslissingen kunt nemen over je marketingstrategie.

Het uitbesteden van marketing automatisering is een slimme keuze om vele redenen – van het besparen van tijd en middelen, tot het bereiken van betere resultaten. Bij Adbrains zijn we er om je te helpen elke stap op weg naar succes te zetten. Neem vandaag nog contact met ons op en laten we samen een nieuwe toekomst voor je bedrijf creëren. Je zult versteld staan van de mogelijkheden die voor je liggen.

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.