Wat kost een Online Marketing Bureau in Nederland?

Wat kost een Online Marketing Bureau

Official
Google Partner

Online marketing is een cruciaal aspect van elk bedrijf. Zoals bij elke dienst, kunnen de kosten voor het inhuren van een online marketing bureau aanzienlijk variëren. In deze blogpost kijken we naar de gemiddelde prijs van een online marketing bureau in Nederland, evenals enkele factoren die de kosten kunnen beïnvloeden.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen welke diensten een online marketing bureau kan leveren. Deze kunnen onder andere zoekmachine optimalisatie (SEO), zoekmachine marketing (SEM), social media marketing, e-mail marketing en content marketing omvatten. Afhankelijk van de specifieke diensten die een bedrijf nodig heeft, kunnen de kosten voor het inhuren van een bureau variëren.

Gemiddelde kosten

Gemiddeld kunnen de kosten voor het inhuren van een online marketingbureau in Nederland variëren van €1.000 tot €5.000 per maand. Dit is slechts een schatting en de werkelijke kosten kunnen sterk variëren, afhankelijk van de specifieke diensten die een bedrijf nodig heeft. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat hulp nodig heeft met SEO en SEM kan een andere prijs betalen dan een bedrijf dat hulp nodig heeft met social media marketing en content creatie.

Bij Adbrains werken we met automation oplossingen voor onze klanten en berekenen slechts €299,- per maand als fee. We zijn officieel Google Partner en je kan van onze Google Experts de allerbeste kwaliteit service verwachten.

Factoren die de kosten beïnvloeden

Een andere factor die de kosten van het inhuren van een online marketing bureau kan beïnvloeden is de grootte en ervaring van het bureau. Kleinere, minder ervaren bureaus kunnen minder in rekening brengen dan grotere, meer gevestigde bureaus. Het is echter vermeldenswaard dat de ervaring en capaciteiten van een bureau net zo belangrijk kunnen zijn als de grootte, en bedrijven moeten zorgvuldig de staat van dienst van het bureau in overweging nemen voordat ze een beslissing nemen.

Een andere belangrijke factor die de kosten van het inhuren van een online marketingbureau kan beïnvloeden is de branche waarin het bedrijf actief is. Sommige industrieën, zoals technologie en financiën, hebben meestal hogere marketingbudgetten dan andere, zoals de detailhandel of de horeca. Als zodanig kunnen bedrijven in deze industrieën zich hogere kosten voor online marketing diensten veroorloven.

Bepaal eerst je doelstellingen

Het ook de moeite waard om de specifieke doelen en doelstellingen van een bedrijf in overweging te nemen bij het bepalen van de kosten van het inhuren van een online marketing bureau. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat hulp nodig heeft met het genereren van leads kan een andere aanpak vereisen dan een bedrijf dat hulp nodig heeft met naamsbekendheid. Als zodanig kunnen de kosten van het inhuren van een bureau variëren afhankelijk van de specifieke doelstellingen van het bedrijf.

Minimale kwaliteitseisen

Bij het inhuren van een online marketingbureau zijn er een aantal kwaliteitseisen waar bedrijven rekening mee moeten houden om er zeker van te zijn dat ze de best mogelijke service krijgen. Hier zijn vijf belangrijke kwaliteitseisen die een online marketingbureau moet hebben:

 1. Ervaring en deskundigheid:
  Het bureau moet een bewezen staat van dienst hebben in het leveren van succesvolle online marketing campagnes voor bedrijven in uw branche. Dit betekent dat ze een goed begrip hebben van de specifieke uitdagingen en kansen waarmee bedrijven in uw branche te maken hebben.
 2. Een datagestuurde aanpak:
  Het bureau moet gegevens en analyses gebruiken om hun online marketingstrategie en -tactieken te sturen. Ze moeten ook in staat zijn om duidelijke, bruikbare inzichten te verschaffen die uw bedrijf kunnen helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over uw online marketing inspanningen.
 3. Duidelijke communicatie:
  Het bureau moet beschikken over een duidelijk en transparant communicatieproces, en in staat zijn de vooruitgang, uitdagingen en kansen doeltreffend te communiceren.
 4. Proactieve aanpak:
  Het bureau moet proactief zijn in het identificeren van kansen en risico’s en manieren voorstellen om deze aan te pakken. Het moet oplossingsgericht zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.
 5. Oplossingen op maat:
  Het bureau moet aangepaste oplossingen bieden voor uw specifieke behoeften en doelen, in plaats van een one-size-fits-all aanpak. Ze moeten in staat zijn hun diensten aan te passen aan uw budget en marketingdoelstellingen.

Door deze kwaliteitseisen in overweging te nemen, kunnen bedrijven er zekerder van zijn dat ze een bureau kiezen dat hen de diensten zal leveren die ze nodig hebben om hun online marketing doelstellingen te bereiken. Het is ook belangrijk om te weten dat online marketing een dynamisch en altijd veranderend gebied is, dus het bureau moet zich kunnen aanpassen en op de hoogte zijn van de nieuwste trends en technologieën.

Kortom, de gemiddelde kosten voor het inhuren van een online marketing bureau in Nederland kunnen variëren van € 1.000 tot € 5.000 per maand, maar de werkelijke kosten kunnen sterk variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de specifieke diensten die een bedrijf nodig heeft, de grootte en ervaring van het bureau, de industrie waarin het bedrijf actief is, en de specifieke doelstellingen van het bedrijf. Bedrijven moeten deze factoren zorgvuldig overwegen alvorens een beslissing te nemen en moeten ook de staat van dienst van het bureau in overweging nemen alvorens een beslissing te nemen.

Meest gestelde vragen

De gemiddelde kosten voor het inhuren van een online marketing bureau in Nederland kunnen variëren van €1.000 tot €5.000 per maand, maar de werkelijke kosten kunnen sterk variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de specifieke diensten die een bedrijf nodig heeft, de grootte en ervaring van het bureau, de branche waarin het bedrijf actief is en de specifieke doelstellingen van het bedrijf.

Factoren die de kosten van het inhuren van een online marketing bureau in Nederland kunnen beïnvloeden zijn de specifieke diensten die een bedrijf nodig heeft, de grootte en ervaring van het bureau, de industrie waarin het bedrijf actief is, en de specifieke doelstellingen van het bedrijf.

Het gemiddeld aantal werknemers bij een online marketing bureau in Nederland kan sterk variëren, afhankelijk van de grootte en omvang van het bureau. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het gemiddelde aantal werknemers in de online marketing branche in Nederland in 2021 rond de 2-10.

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.