Hoe werkt de Ad Rank in Google ads?

Hoe werkt de Ad Rank in Google ads 2022

Official
Google Partner

Als je al een tijdje op Google adverteert, weet je al dat Ad Rank een grote rol speelt bij het bepalen van het succes van jouw campagnes. Daarom moet je een duidelijk beeld hebben van de Ad Rank van jouw zoekwoorden. Maar.. hoe werkt de Ad Rank in Google Ads? Aan het einde van dit artikel zou je dus in staat moeten zijn om jouw beslissingen te baseren op de Ad Rank en de bijbehorende factoren.

Een korte inleiding over Ad Ranks

Ad Rank is een rangschikkingssysteem dat door Google-advertenties wordt gebruikt om de positie van jouw advertenties te bepalen. Die advertenties kunnen worden weergegeven op de SERP (pagina met zoekresultaten van zoekmachines) of op websites als het display-advertenties zijn.

Google Ads berekent jouw Ad Rank in realtime wanneer iemand zoekopdrachten uitvoert met de zoekwoorden die jij target.

De berekening van de Ad Rank omvat de volgende factoren:

 • Jouw max CPC – het maximale bedrag dat je bereid bent te betalen voor een zoekwoord
 • Advertentiekwaliteit (heeft dezelfde componenten als Kwaliteitsscore )
 • Drempels voor Ad Ranks: de minimaal vereiste Ad Rank om in aanmerking te komen voor deelname aan de veilingen
 • Het concurrentievermogen van een veiling – de concurrentie en hun biedprijzen kunnen ook van invloed zijn op jouw biedprijs en Ad Rank
 • Context van de zoekopdracht – gebruikerskenmerken die een bepaald trefwoord gebruiken (bijv. apparaat, tijdzone), aard van het trefwoord, enz.
 • Verwachte impact van extensies en andere advertentie-indelingen: bepaalde advertentie-extensies kunnen van invloed zijn op jouw advertentiekwaliteit en jouw Ad Rank

Dit zijn enkele van de belangrijkste factoren uit honderden die van invloed zijn op jouw Ad Rank. Velen van hen zijn alleen bekend bij Google-advertenties, maar er zijn er een paar die je een idee kunnen geven van hoe jouw campagnes presteren of welke factoren jouw Ad Rank meer kunnen verbeteren dan andere.

Hoe kan je de Google Ad Rank controleren?

Er is geen indicator van de Ad Rank in jouw Google Ads-account die de prestaties laat zien zoals je ziet met de kwaliteitsscore voor zoekwoorden. Google Ads maakt dat aantal niet bekend.

Maar de hoop is niet verloren. Er zijn een paar manieren om zelf jouw prestaties te meten.

Je kunt Jouw Ad Rank inschatten

Zoals we weten, spelen honderden factoren een rol bij het berekenen van jouw Ad Rank.

Om Jouw geschatte Ad Rank te krijgen, kun je een lijst krijgen van enkele van de factoren die zijn opgenomen in de berekening van de Ad Rank. Die statistieken kan je vinden in je Google Ads account.

Hoe haal je jouw geschatte advertentiepositie uit je Google Ads-account?

Je kunt dat doen door naar Jouw tabel met statistieken te kijken, die de kolommen moet bevatten die de meeste invloed kunnen hebben op de kwaliteit van jouw advertenties. Enkele van de belangrijkste factoren waarnaar je in je tabel met statistieken moet zoeken, zijn de volgende:

 • Biedingsbedrag – Jouw biedingsbedrag (CPC) heeft een direct effect op je Ad Rank. Hoe meer je uitgeeft, hoe hoger je Ad Rank zal zijn. Als je CPC hoger is dan gemiddeld of dicht bij de maximale CPC, betekent dit dat je Ad Rank mogelijk laag is op de SERP. Daarom moet elke adverteerder proberen zijn advertentierangschikking te verhogen zonder de maximale CPC te veel te verhogen.
 • Kwaliteitsscore (QS) en zijn componenten – Ze hebben een direct effect op je Ad Rank en zijn de componenten die de meeste impact kunnen hebben op de berekening van de Ad Rank. Je kunt je Ad Rank inschatten door naar de scores van elk van deze statistieken te kijken. Je kunt die kolommen ook alleen op trefwoordniveau toevoegen en er zijn 8 soorten: de QS, zijn componenten en al hun historische prestaties.
 • Conversiestatistieken : hoewel Google-advertenties niet naar je conversiestatistieken kijken om je Ad Rank te bepalen, geeft het aan hoe goed uw koppen, bestemmingspagina’s presteren en meet het de relevantie van je advertenties voor de intentie van de gebruikers die naar uw website. Dus als je een hoger dan gemiddeld conversiepercentage hebt, betekent dit dat je advertenties relevanter zijn en dat je Ad Rank waarschijnlijk hoger is dan die van je concurrenten. Evenzo kun je een lagere Ad Rank inschatten wanneer je een lager dan gemiddeld conversiepercentage hebt.

Mythe van de formule voor Ad Ranks

Wanneer mensen het hebben over Ad Rank, hoor je ze misschien praten over formules voor Ad Ranks en hoe je jouw Ad Rank kunt berekenen.

In werkelijkheid is geen van deze theorieën correct en zijn hun berekeningen gebaseerd op 2-3 factoren zoals je max. bod, QS en werkelijke CPC.

Je kunt jouw advertentiepositie niet berekenen zoals we dat vroeger wel konden. Alleen Google Ads weet het en berekent het in realtime wanneer er een zoekopdracht plaatsvindt.

ad rank berekening

Laten we eens kijken naar enkele van de redenen waarom de formule niet klopt.

 • Het gebruikt slechts 3 factoren in de berekening, terwijl er honderden zijn
 • Volgens Google wordt advertentiekwaliteit gebruikt in de realtime berekening in plaats van de kwaliteitsscore en kunnen ze allebei heel verschillend zijn en op een andere schaal worden gemeten.
 • Je kent de max CPC van jouw concurrenten niet

Conclusie

Het is belangrijk om je Ad Rank te kennen bij het uitvoeren van jouw campagnes.

Hoewel je geen kolom ‘Advertentiepositie’ kunt vinden in je Google Ads-account, kun je deze wel inschatten door te kijken naar de prestaties van enkele van de bijbehorende indicatoren. Voorlopig is dat alles wat we kunnen doen. Deze indicatoren zouden echter voldoende zijn om je geschatte Ad Rank te krijgen, als je voldoende accountgeschiedenis hebt en de trends in je branche kent.

Nieuwsgierig naar wat de experts van Adbrains voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijvlijvend contact op en bespreek de mogelijkheden.

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Weten wat onze experts voor jou kunnen betekenen?

Samen vinden we uit hoe en of wij een verschil kunnen maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.