Waar is het bouncepercentage gebleven in GA4?

bouncerate GA4

Official
Google Partner

Waarom het bouncepercentage is vervangen door Engagement percentage in Google analytics 4.

Analisten vertrouwen al ruim tien jaar op de statistiek ‘Bouncepercentage’ om te begrijpen hoe goed gebruikers omgaan met een website, maar deze verschijnt niet in de nieuwe versie van Google Analytics (GA4). We leggen uit waarom Google ervoor heeft gekozen het bouncepercentage te verwijderen en we geven informatie die je nodig hebt om over te stappen naar de nieuwe betrokkenheidsstatistieken die dit hebben vervangen.

Wat is bouncepercentage?

Laten we bij het begin beginnen: een “bounce” vindt plaats wanneer een gebruiker één pagina op uw site bekijkt voordat hij deze verlaat (ik weet dat u dit kunt manipuleren met “interactieve” gebeurtenissen, maar dit is het algemene idee). U kunt het aantal bounces dat zich in een bepaalde periode heeft voorgedaan, delen door het totale aantal sessies om het metrische bouncepercentage te berekenen, en het is gebruikelijk om de bouncepercentages van verschillende campagnes of verkeerskanalen te vergelijken.

De zakelijke vraag die we met deze statistiek proberen te beantwoorden, is: “Zijn klanten echt betrokken bij mijn site, of krijg ik gewoon veel sessies die geen waarde toevoegen aan mijn bedrijf?”

Waarom is Google gestopt met het bouncepercentage?

Je herinnert je misschien vanaf de eerste dag als analist dat het bouncepercentage geen erg bruikbare maatstaf was. Op de meeste websites kan een gebruiker een succesvol bezoek hebben en nog steeds bouncen (denk bijvoorbeeld aan hoe je omgaat met nieuwsartikelen). Bovendien was deze statistiek weinig zinvol in een mobiele applicatie of een applicatie met één pagina, waar gebruikers niet altijd meerdere paginaweergaven genereren tijdens een sessie.

Google Analytics 4 is gebouwd om flexibel te zijn. Het voegt gegevens van zowel websites als mobiele apps samen in een eenvoudige interface en biedt u rapporten die handig zijn voor het meten van een breed scala aan gebruikerservaringen. Met dat in gedachten is het geen verrassing dat het bouncepercentage moest verdwijnen.

Welke alternatieven hebben we voor het bouncepercentage?

Analisten hebben nooit echt iets gehad aan het bouncepercentage. De nieuwe versie van Google Analytics (GA4) heeft het concept van een “Bounce” vervangen door iets dat een “Engaged Session” wordt genoemd. Om een ​​sessie als Betrokken (Engaged) te kwalificeren, moet de gebruiker tijdens zijn sessie ten minste een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Minimaal 10 seconden actief bezig met je website of app op de voorgrond
 • Een conversiegebeurtenis starten
 • 2 of meer scherm- of paginaweergaven activeren

Je zult verschillende nieuwe statistieken opmerken in GA4-property die bovenop dit concept zijn gebouwd:

 • Engagement Rate = (betrokken sessies) / (sessies)
 • Betrokken sessies per gebruiker = (betrokken sessies) / (gebruikers)
 • Betrokkenheidstijd = som (betrokkenheidstijd)

De nieuwe statistiek die je in plaats van het bouncepercentage wilt gebruiken, is het betrokkenheidspercentage.

Hoe verhoudt het betrokkenheidspercentage zich tot het bouncepercentage?

Net als het Bouncepercentage is het Betrokkenheidspercentage handig voor het beantwoorden van de vraag: “Zijn klanten echt betrokken bij mijn site?”. Maar Betrokkenheidspercentage kan ook worden toegepast op plaatsen waar Bouncepercentage dat niet kon, zoals: mobiele apps, apps met één pagina, en inhoudssites zoals blogs en nieuwsuitzendingen.

Je betrokkenheidspercentage zal altijd groter zijn dan de helft van je bouncepercentage. Dit komt omdat een sessie met minimaal 2 paginaweergaven (geen bounce) kwalificeert als een betrokken sessie, maar dat geldt ook voor andere sessies die anders als een bounce zouden worden beschouwd.

Dus als je bouncepercentage vorige maand 65% was, is je betrokkenheidspercentage minimaal 35%. Als je bezoekers je inhoud converteren of daadwerkelijk lezen, zal het gebied dat in geel wordt weergegeven groter zijn, wat je betrokkenheidspercentage zal verhogen.

bouncepercentage in ga4

Kan ik deze statistieken krijgen zonder te upgraden naar Google Analytics 4?

Nee, tenzij je veel aangepaste code wilt schrijven. De nieuwe GA4-eigenschappen voeren automatisch logica uit op de bezoeker om te berekenen hoe lang de browser of mobiele app op de voorgrond actief is. Vervolgens worden deze gegevens op verschillende tijdstippen automatisch ingesteld op een parameter met de naam “engagement_time_msec”. Wanneer je de statistiek ‘Engagement Time’ in een rapport bekijkt, som je de waarden van de ‘betrokkenheids_tijd_msec’-parameters voor al je events op.

Voor alle duidelijkheid: “Engagement Time” verschilt van “Gemiddelde sessieduur” .

Sessieduur = (de tijdstempel op de laatste hit van je sessie) – (de tijdstempel op de eerste hit van je sessie)

Dit is een wat bot instrument omdat we weten dat gebruikers af en toe browsers en apps op de achtergrond open houden, en dat willen we eigenlijk niet meenemen in onze berekening. Bovendien vereist deze aanpak dat je handmatig ten minste 2 treffers instelt tijdens een te berekenen sessie.

Betrokkenheidstijd = SUM (alle instanties van de parameters ‘engagement_time_msec’ voor al uw evenementen)

Deze statistiek is meer beschrijvend voor feitelijk gedrag en het feit dat het automatisch wordt verwerkt, maakt het nauwkeuriger en een betere vergelijking tussen eigenschappen.

Enkele tips voor het migreren van het bouncepercentage naar de nieuwe statistieken

Na de upgrade naar GA4 zal er onvermijdelijk een tijd zijn dat marketeers en andere belanghebbenden je blijven vragen om bouncepercentages op te geven. Wanneer dit gebeurt, raad ik je aan om het bouncepercentage niet te berekenen om hun wensen te vervullen. Gebruik dit in plaats daarvan als een kans om de voordelen van Engagement Rate te delen.

Ik raad je ook aan om een ​​doelbetrokkenheidspercentage in te stellen voor elk kanaal of elke campagne die je bijhoudt. Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, neem je gewoon het omgekeerde van je normale bouncepercentage (dus als een goed bouncepercentage 65% was, stel je jouw doel voor betrokkenheidspercentage in op 35%). Als dit doel te hoog of te laag is, kun je het altijd later bijstellen.

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.