Marketing Automation Uitbesteden: Het Geheim van Succesvolle Bedrijven

marketing automation uitbesteden

Official
Google Partner

In een wereld waar bedrijven constant vechten om de aandacht van consumenten, wordt de strijd om relevant te blijven en op te vallen steeds intenser. Het landschap van digitale marketing evolueert snel, en bedrijven die de trends en technologieën niet bijbenen, lopen het risico achter te blijven. Eén van deze trends die een aanzienlijke impact heeft, is marketing automatisering. Bij Adbrains zijn we er vast van overtuigd dat marketing automatisering uitbesteden het geheime wapen is van succesvolle bedrijven. Maar waarom is dat zo?

De Kracht van Marketing Automatisering

Marketing automatisering is een krachtig hulpmiddel dat bedrijven in staat stelt om hun marketinginspanningen efficiënter te maken. Het stelt je in staat om complexe marketingtaken te automatiseren, zoals e-mailmarketing, social media posting, lead generatie en nog veel meer. Met marketing automatisering kun je gepersonaliseerde marketingcampagnes opzetten die op het juiste moment de juiste boodschap aan de juiste persoon leveren. Het resultaat? Verhoogde efficiëntie, betere klantbetrokkenheid en verbeterde ROI.

Waarom Uitbesteden?

De complexiteit en technische expertise die nodig is om marketing automatisering effectief te implementeren en te beheren, kan echter voor veel bedrijven een uitdaging zijn. Dat is waar het uitbesteden van marketing automatisering binnenkomt. Door je marketing automatisering uit te besteden aan een specialist zoals Adbrains, kun je profiteren van onze expertise en ervaring, terwijl je je eigen middelen en energie kunt focussen op andere belangrijke aspecten van je bedrijf.

Een Bewezen Successtrategie

Bij Adbrains hebben we talloze bedrijven geholpen om hun marketing automatisering naar een hoger niveau te tillen en zo hun groeidoelstellingen te bereiken. Deze bedrijven hebben marketing automatisering uitbesteden als hun geheime wapen ingezet, waardoor ze een concurrentievoordeel hebben behaald in hun respectievelijke markten. Ze hebben betere klantrelaties kunnen opbouwen, hun marketinginspanningen kunnen optimaliseren en hun bedrijfsgroei kunnen versnellen.

Het moment dat je de voordelen van marketing automatisering volledig omarmt, is het moment dat je je realiseert dat dit niet langer een luxe is, maar een noodzaak om voorop te blijven in het huidige competitieve zakelijke landschap. Dit is de kracht van marketing automatisering uitbesteden. Het kan het geheime wapen zijn dat je bedrijf naar nieuwe hoogten van succes kan sturen.

Een stap in de toekomst zetten betekent de kracht van marketing automatisering omarmen. Met Adbrains als je betrouwbare partner, kun je vertrouwen op onze expertise en bewezen successtrategieën. Maak vandaag nog de overstap en ontdek hoe marketing automatisering uitbesteden het geheime wapen kan zijn van jouw bedrijfssucces.

Blijf Relevant met Marketing Automatisering

Het digitale landschap verandert snel. Wat vandaag relevant is, is morgen misschien niet meer zo. Daarom is het belangrijk om altijd up-to-date te blijven met de laatste marketingtrends en technologieën. Door marketing automatisering uit te besteden, kun je erop vertrouwen dat jouw marketingstrategie altijd relevant blijft. Wij bij Adbrains blijven altijd op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën in marketing automatisering en passen deze toe op jouw strategie.

Verhoog Je Efficiëntie

Een ander belangrijk voordeel van marketing automatisering uitbesteden is dat het de efficiëntie van jouw marketinginspanningen kan verbeteren. Met marketing automatisering kun je routinetaken automatiseren, waardoor je team meer tijd heeft om zich te concentreren op strategische taken. Dit betekent dat je meer kunt doen met minder, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Verbeter Je Klantrelaties

Klantrelaties zijn de kern van elk succesvol bedrijf. Met marketing automatisering kun je een persoonlijkere relatie met je klanten opbouwen door hen relevante en gepersonaliseerde berichten te sturen. Dit kan leiden tot een betere klanttevredenheid en loyaliteit, wat uiteindelijk kan leiden tot hogere conversieratio’s en een hogere ROI.

Kortom, marketing automatisering uitbesteden is niet alleen een strategie voor bedrijfsgroei, maar ook een krachtig hulpmiddel om je concurrenten een stap voor te blijven. Als je klaar bent om de volgende stap te zetten en te ontdekken hoe marketing automatisering uitbesteden het geheime wapen van jouw bedrijfssucces kan zijn, neem dan vandaag nog contact op met ons team bij Adbrains. We kijken ernaar uit om je te helpen jouw doelen te bereiken.

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.