Wat is Search Impression Share en wat kun je ermee?

search impression share

Official
Google Partner

Als je een website beheert of betrokken bent bij digitale marketing, is het belangrijk om te begrijpen hoeveel zichtbaarheid je hebt in de zoekresultaten van zoekmachines. Dit wordt gemeten met behulp van een metric genaamd “Search Impression Share” (SIS). In deze blog zullen we uitleggen wat SIS is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt gebruiken om je online zichtbaarheid te verbeteren.

Wat is Search Impression Share?

Search Impression Share is een metriek die aangeeft hoeveel procent van het aantaal keer dat een zoekopdracht wordt uitgevoerd, jouw advertentie of website wordt weergegeven. Het wordt berekend door het aantal keer dat je website wordt weergegeven in de zoekresultaten te delen door het totale aantal keer dat het had kunnen worden weergegeven.

Bijvoorbeeld, als je website in 50 van de 100 zoekopdrachten werd weergegeven, dan is je Search Impression Share 50%. Dit betekent dat je in de helft van de zoekopdrachten aanwezig was en in de andere helft niet.

Waarom is Search Impression Share belangrijk?

Search Impression Share is een belangrijke metriek voor digitale marketeers omdat het hen helpt te begrijpen hoe vaak hun advertenties of websites in de zoekresultaten worden weergegeven. Het kan ook helpen bij het identificeren van gebieden waar ze hun online aanwezigheid kunnen verbeteren.

Als je bijvoorbeeld merkt dat je Search Impression Share laag is, kan dit betekenen dat je advertenties niet goed genoeg zijn geoptimaliseerd voor de zoektermen die je target. Of dat je website niet relevant genoeg is voor de zoekopdrachten die gebruikers uitvoeren. Door deze problemen op te lossen, kun je je Search Impression Share verhogen en zo meer verkeer en conversies genereren.

Hoe kun je je Search Impression Share verbeteren?

Er zijn verschillende strategieën die je kunt toepassen om je Search Impression Share te verbeteren. Hier zijn er een paar:

 1. Gebruik long-tail zoekwoorden: in plaats van te proberen te concurreren met grote bedrijven voor populaire zoektermen, kun je je richten op meer specifieke long-tail zoekwoorden. Deze termen hebben misschien minder zoekvolume, maar ze zijn ook minder competitief en gemakkelijker te targeten.
 2. Optimaliseer je advertenties: Zorg ervoor dat je advertenties relevante en aantrekkelijke kopie bevatten en dat ze zijn geoptimaliseerd voor de zoektermen die je target. Test verschillende versies van je advertenties om te zien welke het beste presteren.
 3. Verbeter je website: Zorg ervoor dat je website gebruiksvriendelijk is en dat het relevant is voor de zoekopdrachten die gebruikers uitvoeren. Optimaliseer je content om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de zoekintentie van gebruikers.
 4. Verhoog je biedingen: Als je betaalt voor advertenties, kan het verhogen van je biedingen ervoor zorgen dat je advertenties vaker worden weergegeven. Dit kan helpen om je Search Impression Share te verhogen. Je moet echter wel rekening houden met je budget en ervoor zorgen dat je biedingen nog steeds rendabel zijn.
 5. Verhoog je kwaliteitsscore: Kwaliteitsscore is een andere belangrijke metriek voor adverteerders op Google Ads. Het meet hoe relevant je advertenties en landingspagina’s zijn voor de zoektermen die je target. Een hogere kwaliteitsscore kan leiden tot een hogere Search Impression Share en een lagere kost per klik (CPC).

Hoe gebruik je Search Impression Share om je marketingstrategie te optimaliseren?

Search Impression Share is een nuttige metriek om je online marketingstrategie te optimaliseren. Hier zijn enkele manieren waarop je het kunt gebruiken:

 1. Identificeer kansen voor groei: Als je Search Impression Share lager is dan je zou willen, betekent dit dat er ruimte is voor groei. Door te analyseren waar en wanneer je advertenties of website niet worden weergegeven, kun je bepalen waar je je inspanningen op moet richten om je Search Impression Share te verbeteren.
 2. Vergelijk je prestaties met concurrenten: Door de Search Impression Share van je concurrenten te analyseren, kun je zien hoe goed je het doet ten opzichte van de markt. Als je bijvoorbeeld merkt dat je concurrenten een hogere Search Impression Share hebben, kan dit betekenen dat je advertenties of website niet sterk genoeg zijn.
 3. Meet de effectiviteit van je marketingstrategie: Door regelmatig je Search Impression Share te meten, kun je de effectiviteit van je marketingstrategieën bijhouden en evalueren. Als je Search Impression Share toeneemt, betekent dit dat je inspanningen vruchten afwerpen en dat je op de goede weg bent.

Veel gestelde vragen

Nee, Search Impression Share en Click-Through Rate zijn twee verschillende metrieken. Search Impression Share meet het percentage van de tijd dat je advertenties of website in de zoekresultaten worden weergegeven. Click-Through Rate meet het percentage van de keren dat gebruikers op je advertenties klikken nadat ze deze hebben gezien.

Nee, Search Impression Share is relevant voor zowel betaalde als organische zoekresultaten. Voor organische zoekresultaten meet Search Impression Share hoe vaak je website wordt weergegeven in de zoekresultaten in vergelijking met het totale aantal keren dat het had kunnen worden weergegeven.

Het is een goed idee om je Search Impression Share regelmatig te meten om veranderingen in de prestaties te volgen en je marketingstrategieën te optimaliseren. De frequentie hangt af van de grootte van je campagne en de frequentie van zoekopdrachten. Over het algemeen raden experts aan om het minstens één keer per week te meten.

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.