De geheimen van het targeten met Google Ads

het geheim van targeten met Google ads

Official
Google Partner

Jij wilt natuurlijk dat jouw Google Ads campagne succesvol is en zo veel mogelijk leads genereert. Wij snappen dat helemaal en daarom willen wij jou helpen door te praten over de verschillende opties voor het targeten van jouw Google Ads campagne en hoe deze het best te benutten. Laten we beginnen!

Uitleg Google Ads en hoe het werkt

Ben jij op zoek naar een manier om jouw online zichtbaarheid te vergroten en meer klanten te bereiken? Dan is Google Ads iets voor jou! Maar wat is Google Ads precies en hoe werkt het? We geven je graag een uitleg.

Wat is Google Ads?

Google Ads is een online advertising platform waarmee je jouw producten of diensten kunt tonen aan mensen die op zoek zijn naar specifieke dingen online. Je kunt advertenties tonen op de zoekresultatenpagina van Google, op websites en in apps die binnen het Google Display Netwerk vallen. Dit zijn miljarden websites en apps waar mensen naar zoeken, shoppen, kijken en spelen.

Het mooie van Google Ads is dat je zelf bepaalt wie jouw advertenties ziet, op basis van locatie, zoekwoorden, interesses en andere criteria. Hierdoor kun je gericht jouw doelgroep bereiken en zorgen dat jouw advertenties op de juiste plekken getoond worden.

Hoe werkt Google Ads?

Het werkt op basis van zoekwoorden. Je stelt zelf de zoekwoorden in die je wil targeten en Google Ads zorgt er vervolgens voor dat jouw advertenties getoond worden wanneer mensen die zoekwoorden gebruiken in Google. Je betaalt alleen wanneer iemand op jouw advertentie klikt. Hierdoor ben je verzekerd van gericht verkeer en hoef je niet te betalen voor onnodige kliks.

Google Ads is een krachtige tool voor jouw online succes maar er zijn wel een paar hobbels die genomen moeten worden. Het inrichten van een Google Ads campagne is vaak tijdrovend en vereist specifieke kennis. Als je dit op een onjuiste manier doet kan je voor vervelende verassingen komen te staan zoals het verbranden van je advertentie budget. Jouw Google Ads uitbesteden aan professionals kan ervoor zorgen dat jij het maximale resultaat bereikt.

Belangrijkheid van gericht adverteren

Gericht adverteren is de sleutel tot succes! Het is namelijk veel effectiever dan willekeurig adverteren. Bij gericht adverteren richt je je op specifieke doelgroepen die meer geneigd zijn om in jouw producten of diensten geïnteresseerd te zijn. Hierdoor ben je verzekerd van meer gericht verkeer en hoef je niet te betalen voor onnodige kliks.

Het geheim van Demografische targeting

Leeftijd en geslacht

Wij beginnen met de basis: demografische targeting. Hierbij kun je bijvoorbeeld kiezen voor bepaalde leeftijdsgroepen of geslachten om jouw advertentie naar uit te zenden.

Geografische locatie

Het is ook mogelijk om jouw advertentie te targeten op specifieke geografische locaties. Dit is bijvoorbeeld handig als jij alleen zaken wilt doen met mensen uit een bepaalde stad of regio.

Talen en interesses

Naast leeftijd en locatie, kun je ook specifiek targeting doen op basis van talen en interesses. Hiermee kun je ervoor zorgen dat jouw advertentie bij de juiste mensen terecht komt.

Hoe deze informatie te verzamelen en te gebruiken

In Google Ads kun je gemakkelijk deze informatie verzamelen en op de juiste manier inzetten. Wij geven jou tips hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Het geheim van Contextuele targeting

Wat is contextuele targeting

Bij contextuele targeting richt je jouw advertentie niet alleen op specifieke personen, maar ook op specifieke inhoud. Dit betekent dat jouw advertentie getoond wordt op websites met relevante inhoud.

Voordelen van contextuele targeting

De kans is groter dat jouw doelgroep de advertentie ook daadwerkelijk interessant vindt en erop klikt.

Hoe contextuele targeting in te stellen en te gebruiken

Wij laten jou zien hoe je jouw advertentie op een slimme manier kunt richten op contextuele inhoud.

Het geheim van Remarketing

Wat is remarketing

Remarketing betekent letterlijk “opnieuw targeten”. Dit betekent dat je mensen die jouw website al eerder hebben bezocht, opnieuw kunt bereiken met jouw advertentie.

Voordelen van remarketing

Je vergroot de kans dat ze jouw product of dienst nog een keer overwegen en overgaan tot aankoop.

Zoekwoorden targeting

Wat zijn zoekwoorden

Bij zoekwoorden targeting richt je jouw advertentie op specifieke zoekwoorden die mensen gebruiken in Google.

Voordelen van zoekwoorden targeting:

Hierdoor is de kans groter dat jouw doelgroep de advertentie ook daadwerkelijk relevant vindt en erop klikt.

Hoe zoekwoorden targeting in te stellen en te gebruiken

Wij laten jou zien hoe je slim gebruik kunt maken van zoekwoorden targeting en hoe je dit kunt instellen in Google Ads.

Plaatsing van advertenties

Wat is plaatsing van advertenties?

Bij plaatsing van advertenties kun je bepalen op welke websites en in welke apps jouw advertentie getoond wordt.

Voordelen van plaatsing van advertenties.

Hierdoor kun je gericht jouw doelgroep bereiken en jouw advertentie op de juiste plekken tonen.

Hoe plaatsing van advertenties in te stellen en te gebruiken.

Wij geven jou tips hoe je het beste gebruik kunt maken van plaatsing van advertenties en hoe je dit in Google Ads kunt instellen.

Wij hopen dat jij nu een beter beeld hebt gekregen van de verschillende opties voor het targeten van jouw Google Ads campagne en hoe deze het best te benutten. Mocht je nog vragen hebben of hulp nodig hebben bij het instellen van jouw campagne, dan staan wij natuurlijk altijd voor je klaar. Succes!

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.