Hoe bescherm je je website tegen negatieve SEO?

negatieve SEO

Official
Google Partner

Voor ieder bedrijf is het belangrijk om bij te blijven met SEO. Dan kan je het niet hebben dat je de effecten van negatieve SEO op je website krijgt. Deze effecten zijn vaak het langzaam laden en crashen van de site, traffic van rare referrals en een hoog aantal slechte reviews.

Als dit het geval is kan het zijn dat je het slachtoffer bent geworden van negatieve SEO.

Hoe krijg je negatieve SEO?

Negatieve SEO kan je krijgen door de door Google opgezette richtlijnen te overschrijden. Er zijn een aantal strategieën om je site snel hoog in de ranking te krijgen maar deze manieren overschrijden de richtlijnen van Google en zijn volgens Google en ons niet geheel ethisch. Daarom staan er op het gebruik of misbruik van deze strategieën een sanctie.

Hoe erg is negatieve SEO?

Zoals in de intro besproken is hangen er wat vervelende effecten aan negatieve SEO. Maar het wordt nog erger. Als je slachtoffer bent van negatieve SEO kan je weken tot maanden tot zelfs jaren aan werk aan de site verliezen. Een groot deel van je teksten en links zullen niks meer waard zijn en je ranking zal kelderen tot één van de laatste pagina’s van Google.
Dit zou een redelijk idee moeten geven hoe erg negatieve SEO werkelijk is en waarom het slim is om vooraf bewust te zijn hoe je jezelf hier van kan beschermen.

Verdachte traffic spikes

Een punt waar je op moet letten zijn verdachte traffic spikes. Een normale traffic spike zal bij bijvoorbeeld een webshop na het avondeten zijn als mensen op de bank niks te doen hebben. Misschien heb je een marketingactie die net effect neemt.

Wat niet verklaarbaar is zijn rare traffic spikes op gekke tijden vanaf websites die je nog nooit eerder hebt gezien en geen zaken mee doet. In dit geval kan het zijn dat een concurrent zich als jou voordoet en slechte links spamt op forums en blogs naar jouw website. Google pikt dit op en geeft jou een slechte naam voor de gespamde links. Het is dus noodzakelijk dit snel op te pikken en er iets aan te doen.

Verdacht weinig traffic

Als traffic onverklaarbaar absent is is dit ook een slecht teken. Als je bijvoorbeeld wintersport spullen verkoopt is het logisch dat je in de zomer weinig omzet hebt. Maar als je ineens in de winter net zo veel omzet hebt als in de zomer gaat er iets fout. Om uit te zoeken wat er aan de hand is met je diep in Google analytics duiken om erachter te komen wat er nou precies fout gaat.

Plagiaat

Plagiaat is niet altijd jouw fout. Het kan zijn dat een andere site je content heeft gestolen en Google het eerder bij hen geïndexeerd heeft dan op jouw eigen site. Als dit het geval is heb je de optie om een claim te sturen naar Google voor de andere site met het bewijs dat jij de originele auteur bent. De gekopieerde tekst zal dan van de andere site vandaan worden gehaald. Maar het initiatief moet bij jou liggen.

Hoe ouder een website is, hoe meer links de website heeft gegenereerd na verloop van tijd. Het aantal links groeit bijna altijd met een relatief stabiele snelheid. Als het aantal links naar een website uit het niets ineens praktisch verdubbeld is dit voor Google heel verdacht. Nogmaals is dit niet altijd jouw schuld maar kan het ook een onethische concurrent zijn die niet tegen zijn of haar verlies kan op het gebied van de ranking op Google.

Slechte reviews

Het kan zijn dat je de laatste tijd veel slechte reviews hebt gekregen. Als deze nep reviews zijn heb je de optie de reviews te laten verwijderen onder het mom van fraude. Als de reviews daadwerkelijk verdient zijn is het beter om de klanten openbaar te benaderen en recht te zetten waar jij het hebt laten liggen. Door dit openbaar te doen laat je zien dat jij en je bedrijf integriteit hebben en fouten willen oplossen. Je kan klanten daarna nog vragen om de review aan te passen.

Website gebruiksvriendelijkheid

Als jij je ergert aan de laadsnelheid of een ander aspect van je website doen je klanten dit waarschijnlijk ook. Ik heb persoonlijk nog nooit wat op een site gekocht waar de site navigeren even soepel ging als het lopen door een bak modder. Waar dit door komt kan aan een hoop verschillende problemen liggen. Tenzij je veel over computers en websites weet zou ik dit bij een professioneel team neerleggen.

Conclusie

De wereld van SEO een zeer competitieve industrie. Jammer genoeg spelen sommige mensen niet volgens de spelregels en komen hier nog mee weg ook. Het enige wat we hieraan kunnen doen is geïnformeerd zijn, oplettend te werk gaan en misbruik melden.

Nieuwsgierig naar wat de experts van Adbrains voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijvlijvend contact op en bespreek de mogelijkheden.

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Weten wat onze experts voor jou kunnen betekenen?

Samen vinden we uit hoe en of wij een verschil kunnen maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.