Hoeveel kost zoekmachine optimalisatie

Hoeveel kost zoekmachine optimalisatie

Official
Google Partner

Het is altijd lastig om een exact prijskaartje aan zoekmachine optimalisatie te hangen. Hoewel zoekmachine optimalisatie (oftewel SEO) niet super moeilijk is, zijn er een grote hoeveelheid specifieke punten waar je rekening mee moet houden gebaseerd op jouw situatie. Het is daarom vaak lastig om vooraf een budget vast te stellen voor SEO optimalisatie.

In dit artikel doe ik mijn best om je zo veel mogelijk voor te bereiden op het opzetten van je eigen zoekmachine optimalisatie project, en leer je hier voor een goed budget op te stellen.

De specifieke punten per bedrijf

Zoals eerder benoemt zijn er veel punten om rekening mee te houden, gebaseerd op waar je bedrijf gevestigd is, concurrentie, prijsklasse, en nog veel meer variabelen die specifiek zijn aan jouw bedrijfstak.

Als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt in een nichemarkt in een klein dorp, kan een goed zoekoptimalisatie project je met relatief weinig moeite op de eerste plaats op de eerste pagina van Google zetten met een goede vindbaarheid en vergroting van omzet tot gevolg.
Als je dezelfde stappen zou nemen voor een klein bedrijf in een grote stad of regio met veel concurrentie zal de ranking niet veel omhoog klimmen. Het is dus een kwestie van de juiste punten aanpakken en op je sterktes inspelen.

Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel potentiële klanten er binnen te halen zijn en of het waard is om geld te investeren in een SEO-project. Als er veel webverkeer is op woorden waar je bedrijf mee te maken heeft en je er niet op gevonden wordt dan is het het meestal waard om toch eens aan SEO te beginnen.

Vervolgens moet je nagaan wat je al wel hebt:

 • Hoeveel webverkeer komt op de site?
 • Is de site gestructureerd voor SEO?
 • Voldoet de site aan de basis SEO regels?
 • Hoeveel keyword-rijke teksten staan er op de site?
 • Heeft de site goede backlinks?
 • Maakt je site gebruik van ‘SCHEMA markups’?

Het is niet gek dat een oude en langzame website van de concurrent hoger staat dan die van jou. Dit kan komen doordat de teksten beter zijn, of dat de site meer backlinks van andere hoog rankende sites heeft. Het is van belang de zwakke en de sterke punten van jezelf, en de concurrentie te begrijpen en met een strategie te komen die hier op inspeelt.

Prijs modellen

Volgens een studie verricht in eind 2019 waarin aan meer dan 600 marketing bureaus werd gevraagd naar hun verdienmodel, verschilden de prijzen niet alleen per project maar ook per marketing bureau. Een aantal belangrijke punten die we uit het onderzoek halen zijn:

 • Veel marketing bureaus hanteren het “project model”. Dit is waar een marketing bureau het gehele marketing project in 1 x factureert. De meest voorkomende prijzen waren:
  €900 – €1350, €1351 – €2250, €2251 – €4500 en €4501 – €6750
 • Ook maandelijkse termijnen zijn van toepassing (abonnement structuur). De meest voorkomende termijnen waren €225 – €450 per maand en €2250 – €4500 per maand.
 • In sommige gevallen gebruikte marketing bureaus een uurtarief. Dit werd soms gedaan om aan specifieke budgetten te houden van klanten.

Ervaring

Na jaren met vele klanten gewerkt te hebben aan hun zoekoptimalisatie projecten heb ik geleerd aan welke punten aandacht te besteden om een op maat gemaakt project samen te stellen. Een aantal factoren zijn:

 • Hoe groot is de site? Hoeveel pagina’s moeten geoptimaliseerd worden?
 • Hoeveel content moet er gemaakt worden om de pagina’s te optimaliseren?
 • Hoeveel technische problemen zijn er op de site?
 • Hoeveel locaties heeft het bedrijf?
 • Hoeveel backlinks heeft de site? En moet het budget aangepast worden om zelf sterke backlinks te bouwen?
 • Hoe goed is de site van de concurrentie?
 • Wat kan ik doen, en wat moet de klant zelf doen?

De standaard service die wij hanteren is €900 per maand. In maand 1 focussen we op het editten van de SEO. We optimaliseren de 10 belangrijkste pagina’s, en beginnen we technische problemen op te lossen op de site. De opvolgende maanden focussen we op het maken van content en het opbouwen van backlinks.

Voor bedrijven met meerdere vestigingen raden we een extra budget van €225 per maand per vestiging aan.

Voor grotere sites houden we meestal een grotere eenmalige aanbetaling aan zodat we sneller meer pagina’s kunnen optimaliseren. Voor een website van 20 pagina’s, berekenen we €1800 aan voor de eerste maand. Een website van 50 pagina’s kost ongeveer €3500 voor de eerste maand.

Na de eerste maand hanteren wij een lager tarief en kan er op structurele basis aan de SEO van de website verder gewerkt worden.

We begrijpen dat sommige bedrijven een budget van minder dan €500,- per maand hebben voor hun marketing. We bieden hiervoor een SEO pakket aan voor €250 per maand waar de klant een twee uur durend telefoongesprek met ons kan houden, en de klant ontvangt een maandelijks rapport van zijn/haar voortgang. Daarnaast kan er altijd een uurtarief afgesproken worden in het geval dat de klant nog wat extra hulp nodig heeft.

Conclusie

Uiteindelijk blijft de vraag “hoeveel kost zoekmachine optimalisatie” lastig. Maar met een goede strategie kan er altijd voortgang geboekt worden in de meeste prijsklassen.

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.