10 Spammy SEO fouten die je wilt vermijden

spammy seo

Official
Google Partner

In de wereld van zoekmachineoptimalisatie (SEO) zijn er veel valkuilen en fouten die je moet vermijden. In dit artikel bespreken we 10 spammy SEO fouten die je absoluut niet wilt maken. Door deze fouten te herkennen en te voorkomen, zorg je ervoor dat je website beter presteert in zoekmachines en dat je bezoekers tevreden zijn.

1. Keyword-stuffing

Keyword-stuffing is het overmatig gebruik van zoekwoorden in een poging om de zoekmachines te manipuleren en hoger in de zoekresultaten te verschijnen. Dit is een achterhaalde techniek die tegenwoordig door zoekmachines wordt bestraft. Zorg voor een natuurlijke verdeling van zoekwoorden in je tekst.

Backlinks zijn belangrijk voor SEO, maar niet alle backlinks zijn gelijkwaardig. Het verkrijgen van links van irrelevante of onbetrouwbare websites kan negatieve gevolgen hebben voor je ranking. Zorg ervoor dat je backlinks van hoge kwaliteit en relevantie verkrijgt.

3. Over-optimalisatie

Bij SEO draait het om het vinden van de juiste balans tussen optimalisatie en leesbaarheid. Over-optimalisatie kan leiden tot onnatuurlijk lijkende content die door zoekmachines als spam kan worden beschouwd. Focus op het creëren van waardevolle en goed geschreven content.

Het verbergen van tekst of links op je website met als doel zoekmachines te manipuleren, is een slechte SEO-strategie. Zoekmachines kunnen verborgen content detecteren en je website hiervoor bestraffen. Wees altijd transparant en eerlijk in je SEO-praktijken.

5. Duplicatie van content

Het kopiëren en plakken van content van andere websites of het dupliceren van je eigen content is een veelvoorkomende fout. Dit kan leiden tot straffen van zoekmachines en een lagere ranking. Zorg altijd voor unieke, waardevolle content.

5.1. Content spinners

Content spinners zijn tools die content autom

atisch herschrijven om zo “nieuwe” content te genereren. Het gebruik van content spinners leidt vaak tot slecht geschreven en onleesbare teksten die door zoekmachines als duplicate content worden herkend. Vermijd het gebruik van deze tools en schrijf altijd originele content.

6. Slechte content

Het publiceren van slechte content kan je website negatief beïnvloeden. Er zijn verschillende manieren waarop content van lage kwaliteit zich kan uiten.

6.1. Onleesbare tekst

Zorg ervoor dat je tekst grammaticaal correct en begrijpelijk is. Onleesbare tekst zal je bezoekers frustreren en je website minder aantrekkelijk maken voor zoekmachines.

6.2. Onduidelijke structuur

Een goede structuur is belangrijk voor de leesbaarheid van je content. Gebruik koppen en subkoppen om je tekst in te delen en zorg voor een logische opbouw van je artikel.

6.3. Weinig waarde voor de gebruiker

Zorg ervoor dat je content waardevol en informatief is voor je bezoekers. Inhoud die weinig waarde biedt, zal niet goed presteren in zoekmachines en zal je bezoekers teleurstellen.

7. Cloaking

Cloaking is het tonen van andere content aan zoekmachines dan aan je bezoekers. Dit is een misleidende techniek die door zoekmachines wordt bestraft. Zorg ervoor dat je altijd dezelfde content toont aan zowel zoekmachines als bezoekers.

8. Linkfarms en link netwerken

Linkfarms en link netwerken zijn websites die uitsluitend zijn opgezet om backlinks te genereren. Het gebruik van deze praktijken is riskant en kan leiden tot straffen van zoekmachines. Focus op het verkrijgen van natuurlijke en kwalitatieve backlinks.

9. Slechte gebruikerservaring

Een slechte gebruikerservaring kan je SEO-prestaties negatief beïnvloeden. Zorg voor een snelle laadtijd, een duidelijke navigatie en een mobielvriendelijk ontwerp om je bezoekers tevreden te stellen en je SEO te verbeteren.

10. Niet-relevante zoekwoorden

Het gebruiken van niet-relevante zoekwoorden in je content kan verwarrend zijn voor je bezoekers en zoekmachines. Zorg ervoor dat je zoekwoorden aansluiten bij je content en doelgroep.

Dus..

Het vermijden van deze 10 spammy SEO fouten is cruciaal voor het succes van je website. Zorg voor unieke, waardevolle content, optimaliseer op een natuurlijke manier en focus op het bieden van een goede gebruikerservaring. Door deze richtlijnen te volgen, zullen je website en content beter presteren in zoekmachines.

Veel gestelde vragen

Keyword-stuffing is het overmatig gebruik van zoekwoorden in een poging om zoekmachines te manipuleren en hoger in de zoekresultaten te verschijnen.

Linkfarms en link netwerken zijn websites die uitsluitend zijn opgezet om backlinks te genereren. Het gebruik van deze praktijken is riskant en kan leiden tot straffen van zoekmachines.

Cloaking is het tonen van andere content aan zoekmachines dan aan je bezoekers. Dit is een misleidende techniek die door zoekmachines wordt bestraft.

Een slechte gebruikerservaring kan bestaan uit een trage laadtijd, onduidelijke navigatie, of een niet-mobielvriendelijk ontwerp. Dit kan je SEO-prestaties negatief beïnvloeden, omdat zoekmachines de voorkeur geven aan websites die een goede ervaring bieden aan hun gebruikers.

Relevante zoekwoorden zijn belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat je content aansluit bij de interesse van je doelgroep en goed presteert in zoekmachines. Het gebruik van niet-relevante zoekwoorden kan verwarrend zijn voor je bezoekers en zoekmachines.

Nieuwsgierig naar wat de experts van Adbrains voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijvlijvend contact op en bespreek de mogelijkheden.

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Weten wat onze experts voor jou kunnen betekenen?

Samen vinden we uit hoe en of wij een verschil kunnen maken. Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag!

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.