Waarom is één marketing tactiek nooit genoeg?

Waarom is één marketing tactiek nooit genoeg

Official
Google Partner

Onlangs hebben we een enquête gehouden waarbij we eigenaren van kleine bedrijven (MKB) de vraag stelden: “Wat is je belangrijkste vraag over online marketing?” Al snel bleek dat er een gemeenschappelijke vraag was die 90% van de ondervraagden stelden.

De meeste gestelde vraag van ondernemers is:

Welke tactiek te gebruiken om de beste return on investment (ROI) te krijgen?

Interessant was om te zien dat deze vraag hetzelfde geldt voor B2B- en B2C-bedrijven in vrijwel iedere branche. Het antwoord op deze vraag is echter niet zo eenvoudig. Er is namelijk niet één specifieke tactiek die de hoogste ROI zal behalen. Er is geen ‘gouden regel’. Het mooie van deze uitkomst is dat je kunt stoppen met zoeken naar iets dat simpelweg niet bestaat.

Waarom is één online marketing tactiek niet genoeg?

Laat ik eerst beginnen met aan te geven waarom één tactiek nooit genoeg is ongeacht het type bedrijf of de branche waarin je actief bent. Laat ik zoekmachine optimalisatie (SEO) als voorbeeld gebruiken, omdat dat typisch de tactiek is die mensen bedenken wanneer ze over online marketing praten. Zou SEO (organische zoekmachine optimalisatie) je ooit de hoogste ROI kunnen geven?

Het antwoord is nee. En de reden is dat SEO gewoon een verkeerstactiek is. Door je website te optimaliseren en te rangschikken voor relevante zoekwoorden, stuur je prospects naar je website. Dat is geweldig, maar wat dan? Als alles wat je deed gericht was op SEO, dan kon je heel veel traffic krijgen, maar weinig of geen verkoop. Dat komt omdat je website conversie tactieken mist!

De realiteit is dat het verkeer niet gelijk is aan de verkoop. Het genereren van verkeer naar je website eigenlijk slechts een derde (33%) van de vergelijking. Dus elke traffic strategie zoals SEO, Google-advertenties, Facebook-advertenties, Sociale media, off-line publiciteit of backlinks zal nooit genoeg zijn.

Verkeer is dus maar 1/3 van de vergelijking. De overige 2/3 is onderverdeelt in 1/3 website-conversie en 1/3 is uw klantwaarde. Maar hoe bereken je nu de inkomsten uit online marketing? Daarvoor gebruiken we de volgende formule:

Online Marketing Revenue = (websiteverkeer) x (website conversieratio) x (klantwaarde)

Om de hoogste ROI te genereren, moet je verkeer naar je website leiden, vervolgens het verkeer omzetten in verkopen en je klantwaarde in de loop van de tijd blijven maximaliseren. En de enige manier om je online marketing voortdurend te verbeteren, is als je over de juiste tracking- en analysemogelijkheden beschikt.

Met andere woorden, je hebt 4 tactieken nodig, niet slechts één.

Waarom zou je nooit één Traffic-tactiek moeten hanteren?

Als je op slechts één bron van traffic zoals SEO of adverteren vertrouwt, ben je zeer kwetsbaar. Telkens wanneer Google het algoritme bijwerkt, hebben sommige bedrijven een enorme ‘dip’ in traffic omdat al hun inspanning in SEO zit en geen andere verkeersbronnen hebben.

Laten we als voorbeeld nemen dat het je doel is om 1 verkoop per dag (30 per maand) te genereren.

Een marketing strategie zou kunnen zijn om 1 verkeersbron te vinden die 30 verkopen per maand kan leveren. Een andere optie is om 30 verschillende verkeersbronnen te hebben die elk 1 verkoop per maand kunnen leveren.

Als ik het zou mogen zeggen, dan zou ik liever 30 verkeersbronnen kiezen. Deze multi-traffic tactiek maakt je bedrijf zoveel stabieler. Als een tactiek opdroogt, dan heb je 29 andere bronnen om de traffic door te laten lopen.

Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 

wij laten jouw bedrijf groeien 5

Wij helpen je met de groei van jouw bedrijf

Door marketing automation in te zetten bereik je je doelgroep beter, heb je minder kosten en behaal je meer conversies dan ooit tevoren.

Wij helpen bedrijven sneller en groter te groeien

Google gecertificeerd

Alle marketeers bij Adbrains zijn Google certified.

Doelgroep gericht

We richten ons op doelgroepen met behulp van de data van Google.

Slimme Campagnes

Met machine learning & AI gestuurde campagnes de beste resultaten.

Vertrouwd door al meer dan 450 tevreden gebruikers

Van de lokale schilder tot aan e-commerce bedrijven. Je kunt vertrouwen op de marketing automation van Adbrains voor Google Ads.

0

+

Goolge ads campagnes
0

%

Toename in leads
0

%

Toename in sales
0

%

Besparing in kosten

Liever een Google expert spreken?

Wil je meer weten of heb je vragen over onze werkwijze of mogelijkheden? 

Samenwerkingsovereenkomst

Partijen: AdBrains, en Klant

Ik huur AdBrains gevestigd aan Scheepmakershaven 2, 3261 KN in Oud-Beijerland in, volgens de voorwaarden in deze samenwerkings overeenkomst.

1.0 Services

Afspraken

Adbrains is specialist op het gebied van Google Ads Automation. Op basis van de door jou aangeleverde informatie maakt Adbrains een nieuw Google advertentie account, dat tevens door een vaste accountmanager van AdBrains wordt beheerd. Je hebt te allen tijde toegang tot dit advertentie account. Ten tijde van onze samenwerking heb je ‘alleen lezen’ toegang tot het account. Dit om te voorkomen dat er ongewenste wijzigingen worden doorgevoerd, waardoor mogelijk het algoritme en daarmee de prestaties sterk kunnen worden benadeeld. Iedere week, maand en kwartaal ontvang je een rapport dat betrekking heeft op de prestaties en vorderingen van je account.

AdBrains werkt niet met langdurige contracten. Dat houd in dat je 3 maanden na aanvang van onze samenwerking deze samenwerking maandelijks kunt opzeggen. De 3 maanden aanvangsperiode is nodig om voldoende data te kunnen genereren om ook daadwerkelijk de gewenste resultaten te kunnen behalen, en jou zo een zo goed mogelijk beeld te geven van onze werkzaamheden en de meerwaarde van AdBrains.

Fouten

We doen er alles aan om fouten te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat dit nooit zal voorkomen omdat de algoritmes van Google constant veranderen. AdBrains kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, inclusief gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste leads of andere incidentele, gevolg schade, ook niet als je ons hiervan op de hoogte hebt gesteld. Wat we je wel garanderen is dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.

2.0 Wederzijdse samenwerking

We komen overeen dat wij onze uiterste best doen om aan jouw verwachtingen volgens de door jou verstrekte informatie te voldoen. Je stemt ermee in ons hierbij te helpen door ons de benodigde informatie over je website en/of markt ter beschikking te stellen en met ons samen te werken om het werk te versnellen.

3.0 Betalingsvoorwaarden

AdBrains werkt met een automatische incasso machtiging. De eerste keer dat je ons betaald kan je kiezen voor iDeal of Creditcard. Hiermee geeft je ook de expleciete toestemming om telkens na 30 dagen dit bedrag opnieuw te incasseren. AdBrains behoud zich het recht voor de werkzaamheden te staken totdat de betaling is ontvangen.

Storneringen

Het betaalde maandbedrag is niet achteraf te storneren. Dit komt omdat wij jouw advertentie budget betalen aan Google, waardoor deze kosten voor jouw bedrijf al door ons zijn gemaakt. Door deze samenwerking te activeren ga je akkoord met deze voorwaarde. Je erkent tevens dat jij te aller tijde verantwoordelijk bent voor de kosten die wij hebben gemaakt m.b.t. jouw account indien dit overhoopt toch gebeurt.

4.0 Verantwoordelijkheden

4.1 AdBrains verantwoordelijkheid

In al onze werkzaamheden houden wij ons aan de regels die Google stelt aan een Google Partner.

4.2 Jouw verantwoordelijkheid

Je garandeert dat alle elementen van tekst, afbeeldingen, video’s of andere illustraties die je ons tijdens onze samenwerking verstrekt jouw eigendom zijn, of dat je toestemming hebt om ze te gebruiken.

4.3 Verantwoordelijkheid van de klant t.b.v. nauwkeurigheid

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie over jouw producten en/of diensten die je ons verstrekt in verband met de uitvoering van deze samenwerking.

5.0 Vertrouwelijkheid

AdBrains erkent zijn verantwoordelijkheid, zowel tijdens als na de samenwerking, om alle redelijke inspanningen te doen om de vertrouwelijkheid te bewaren van alle eigendomsrechten of vertrouwelijke informatie of gegevens ontwikkeld door AdBrains namens jouw bedrijf of bekendgemaakt door jouw bedrijf tot AdBrains.

6.0 Termijn en beëindiging

6.1 Termijn van samenwerking en kennisgeving van beëindiging

Deze samenwerking wordt van kracht op de datum van de eerste betaling en wordt voortgezet tot minimaal 3 maanden na deze datum. Na deze termijn is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

6.2 Ontbinding

Elk van beide partijen kan de samenwerking zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder de inachtneming van een opzegtermijn middels een schriftelijke verklaring ontbinden:

 1. bij een tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting op grond van deze Overeenkomst nadat de benadeelde Partij de tekortschietende Partij een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin de tekortkomende Partij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog haar verplichting na te komen en de tekortkomende Partij aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is;

 1. indien:
  a) de andere Partij in staat van faillissement is verklaard; dan wel;
  b) aan de andere Partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend; dan wel;
  c) aan de andere Partij schuldsanering overeenkomstig de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”) is verleend; dan wel;
  d) aan de andere Partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
  e) de andere Partij niet meer beschikt over de vereiste beroepskwalificaties beschikt.

7.0 Ads account

Bij aanvang van deze samenwerking maakt AdBrains een nieuw Google Ads account aan. Jouw huidige Google Ads campagne word gepauzeerd en tijdens onze samenwerking niet gebruikt. Het is mogelijk om bestaande advertentie teksten en/of zoekwoorden te gebruiken in de nieuwe campagnes.

Na beeindiging van deze samenwerking zullen we het nieuw door ons gemaakte advertentie account loskoppelen en verwijderen, zodat je desgewenst jouw betaande advertentie campagne weer kunt activeren.

8.0 Algemene bepalingen

8.1 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Beide partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze samenwerking in der minne te schikken.
Wijzigingen op deze samenwerking zullen alleen geldig zijn en alleen van kracht worden indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Partijen zullen instemmen met wijzigingen op deze Overeenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn door relevante wet- en regelgeving.

Alle geschillen waartoe deze samenwerking aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar AdBrains gevestigd is.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die in te lezen zijn op de website van AdBrains.

8.2 Verklaringen en garanties

Door deze samenwerking te activeren garanderen wij gezamelijk dat elk van ons de volledige bevoegdheid heeft om deze samenwerking aan te gaan en alle verplichtingen te vervullen zonder de wettelijke of billijke rechten van een derde partij te schenden.